นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > apinya.b

No folder found
  • Small_meetpress6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:52:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:52:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:46 +0700","id":44558,"asset_file_size":30020}
  • Small_meetpress5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:51:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:51:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:46 +0700","id":44557,"asset_file_size":30744}
  • Small_meetpress4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:51:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:51:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:45 +0700","id":44556,"asset_file_size":33578}
  • Small_meetpress3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:50:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:50:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:44 +0700","id":44555,"asset_file_size":27843}
  • Small_meetpress2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:50:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:50:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:44 +0700","id":44554,"asset_file_size":29359}
  • Small_meetpress1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:50:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:50:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:43 +0700","id":44553,"asset_file_size":32097}
  • Small_meetpress {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:49:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:49:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:42 +0700","id":44552,"asset_file_size":32669}
  • Small_kunying4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kunying4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e0757","created_at":"2014/01/06 11:34:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/06 11:34:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/06 11:34:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/06 11:34:10 +0700","id":44198,"asset_file_size":77546}
  • Small_kunying3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kunying3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e0757","created_at":"2014/01/06 11:33:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/06 11:33:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/06 11:33:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/06 11:33:55 +0700","id":44197,"asset_file_size":72746}
Thumbnail Size: