นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_human3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:18:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:18:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:18:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:18:37 +0700","id":42986,"asset_file_size":31167}
 • Tiny_human2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:18:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:18:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:18:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:18:16 +0700","id":42985,"asset_file_size":27261}
 • Tiny_human1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:17:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:17:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:17:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:17:49 +0700","id":42984,"asset_file_size":27848}
 • Tiny_teerapol {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Teerapol.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:24:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:24:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:24:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:24:16 +0700","id":42944,"asset_file_size":8272}
 • Tiny_bunjong {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bunjong.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:23:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:23:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:23:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:23:58 +0700","id":42943,"asset_file_size":13757}
 • Tiny_chusak {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"chusak.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:23:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:23:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:23:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:23:36 +0700","id":42942,"asset_file_size":72246}
 • Tiny_sp7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:21:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:21:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:21:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:21:37 +0700","id":42941,"asset_file_size":48975}
 • Tiny_sp6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:21:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:21:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:21:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:21:13 +0700","id":42940,"asset_file_size":50145}
 • Tiny_sp5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:20:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:20:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:20:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:20:52 +0700","id":42939,"asset_file_size":51751}
 • Tiny_sp3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:20:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:20:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:20:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:20:29 +0700","id":42938,"asset_file_size":47227}
 • Tiny_sp2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:20:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:20:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:20:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:20:11 +0700","id":42937,"asset_file_size":51819}
 • Tiny_sp {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:19:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:19:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:19:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:19:48 +0700","id":42936,"asset_file_size":54514}
 • Tiny_news260856-8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news260856-8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2013/09/22 20:25:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:25:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:25:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:25:57 +0700","id":42892,"asset_file_size":42645}
 • Tiny_news260856-7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news260856-7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2013/09/22 20:25:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:25:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:25:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:25:36 +0700","id":42891,"asset_file_size":41641}
 • Tiny_news260856-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news260856-6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2013/09/22 20:25:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:25:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:25:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:25:15 +0700","id":42890,"asset_file_size":45392}
 • Tiny_news260856-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news260856-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2013/09/22 20:24:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:24:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:24:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:24:55 +0700","id":42889,"asset_file_size":38179}
 • Tiny_n6079_n130917_05 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"n6079_n130917_05.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/09/22 11:04:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 11:04:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 11:04:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 11:04:59 +0700","id":42879,"asset_file_size":340585}
 • Tiny_n6079_n130917_04 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"n6079_n130917_04.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/09/22 11:04:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 11:04:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 11:04:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 11:04:35 +0700","id":42878,"asset_file_size":286337}
 • Tiny_life8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:15:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:15:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:15:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:15:57 +0700","id":42876,"asset_file_size":28582}
 • Tiny_life7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:15:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:15:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:15:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:15:43 +0700","id":42875,"asset_file_size":27187}
 • Tiny_life6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:15:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:15:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:15:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:15:27 +0700","id":42874,"asset_file_size":30864}
 • Tiny_life5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:15:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:15:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:15:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:15:09 +0700","id":42873,"asset_file_size":24699}
 • Tiny_life4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:14:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:14:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:14:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:14:51 +0700","id":42872,"asset_file_size":31338}
 • Tiny_life3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:14:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:14:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:14:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:14:34 +0700","id":42871,"asset_file_size":31846}
 • Tiny_life2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:14:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:14:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:14:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:14:17 +0700","id":42870,"asset_file_size":32084}
ขนาดย่อ: