นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_meetpress15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:55:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:55:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:51 +0700","id":44567,"asset_file_size":146275}
  • Small_meetpress14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress14.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:55:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:55:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:51 +0700","id":44566,"asset_file_size":86458}
  • Small_meetpress13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:54:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:54:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:50 +0700","id":44565,"asset_file_size":34468}
  • Small_meetpress12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:54:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:54:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:49 +0700","id":44564,"asset_file_size":81534}
  • Small_meetpress11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:54:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:54:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:49 +0700","id":44563,"asset_file_size":74500}
  • Small_meetpress10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:53:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:53:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:48 +0700","id":44562,"asset_file_size":83429}
  • Small_meetpress9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:53:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:53:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:48 +0700","id":44561,"asset_file_size":80040}
  • Small_meetpress8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:53:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:47 +0700","id":44560,"asset_file_size":32408}
  • Small_meetpress7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:52:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:52:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:47 +0700","id":44559,"asset_file_size":33144}
ขนาดย่อ: