นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dscf7471 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7471.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:45:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:45:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:46:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:46:00 +0700","id":41412,"asset_file_size":28030}
 • Ico64_dscf7461 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7461.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:45:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:45:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:45:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:45:39 +0700","id":41411,"asset_file_size":38382}
 • Ico64_dscf7457 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7457.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:45:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:45:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:45:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:45:22 +0700","id":41410,"asset_file_size":39714}
 • Ico64_dscf7449 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7449.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:44:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:44:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:44:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:44:55 +0700","id":41409,"asset_file_size":30103}
 • Ico64_dscf7448 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7448.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:44:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:44:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:44:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:44:33 +0700","id":41408,"asset_file_size":37596}
 • Ico64_dscf7446 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7446.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:44:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:44:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:44:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:44:17 +0700","id":41407,"asset_file_size":29687}
 • Ico64_tour {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tour.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2013/07/10 09:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/10 09:02:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/10 09:02:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/10 09:02:52 +0700","id":41287,"asset_file_size":91350}
 • Ico64_dscf6383 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6383.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:17:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:17:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:17:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:17:43 +0700","id":41272,"asset_file_size":48866}
 • Ico64_dscf6380 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6380.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:16:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:16:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:16:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:16:57 +0700","id":41271,"asset_file_size":42154}
 • Ico64_dscf6360 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6360.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:16:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:16:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:16:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:16:33 +0700","id":41270,"asset_file_size":42571}
 • Ico64_dscf6349 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6349.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:12:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:12:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:12:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:12:59 +0700","id":41269,"asset_file_size":43153}
 • Ico64_dscf6343 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6343.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:12:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:12:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:12:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:12:36 +0700","id":41268,"asset_file_size":40698}
 • Ico64_dscf6340 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6340.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:12:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:12:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:12:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:12:09 +0700","id":41267,"asset_file_size":51991}
 • Ico64_dscf6319 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6319.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:11:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:11:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:11:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:11:43 +0700","id":41266,"asset_file_size":29061}
 • Ico64_dscf6318 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6318.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:11:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:11:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:11:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:11:20 +0700","id":41265,"asset_file_size":29325}
 • Ico64_dscf6301 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6301.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:10:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:10:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:10:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:10:56 +0700","id":41264,"asset_file_size":37346}
 • Ico64_dscf6286 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6286.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:10:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:10:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:10:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:10:23 +0700","id":41263,"asset_file_size":44466}
 • Ico64_dscf6285 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6285.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:09:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:09:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:09:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:09:47 +0700","id":41262,"asset_file_size":41350}
 • Ico64_dscf6277 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF6277.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:09:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:09:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:09:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:09:25 +0700","id":41261,"asset_file_size":45631}
 • Ico64_dsc_0110 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0110.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:09:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:09:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:09:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:09:09 +0700","id":41260,"asset_file_size":74921}
 • Ico64_dsc_0072 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0072.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e07\u0e04\u0e4c 56","created_at":"2013/07/09 09:08:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/09 09:08:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/09 09:08:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/09 09:08:43 +0700","id":41259,"asset_file_size":79557}
 • Ico64_baby10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:03:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:03:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:03:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:03:30 +0700","id":41093,"asset_file_size":79785}
 • Ico64_baby9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:03:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:03:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:03:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:03:15 +0700","id":41092,"asset_file_size":75378}
 • Ico64_baby8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:02:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:02:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:02:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:02:59 +0700","id":41091,"asset_file_size":75741}
 • Ico64_baby7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:02:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:02:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:02:38 +0700","id":41090,"asset_file_size":67648}
 • Ico64_baby6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:02:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:02:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:02:22 +0700","id":41089,"asset_file_size":75195}
 • Ico64_baby5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:01:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:01:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:02:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:02:01 +0700","id":41088,"asset_file_size":73680}
 • Ico64_baby4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:01:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:01:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:01:24 +0700","id":41087,"asset_file_size":72686}
 • Ico64_baby3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:00:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:00:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:00:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:00:53 +0700","id":41086,"asset_file_size":76451}
 • Ico64_baby2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:00:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:00:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:00:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:00:27 +0700","id":41085,"asset_file_size":65267}
 • Ico64_baby1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"baby1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2013/07/01 14:00:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 14:00:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 14:00:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 14:00:06 +0700","id":41084,"asset_file_size":71805}
 • Ico64_15_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19","created_at":"2013/06/27 21:22:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 21:22:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 21:22:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 21:22:51 +0700","id":40989,"asset_file_size":24575}
 • Ico64_14_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19","created_at":"2013/06/27 21:22:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 21:22:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 21:22:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 21:22:36 +0700","id":40988,"asset_file_size":21524}
 • Ico64_13_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19","created_at":"2013/06/27 21:22:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 21:22:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 21:22:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 21:22:20 +0700","id":40987,"asset_file_size":27062}
 • Ico64_12_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19","created_at":"2013/06/27 21:22:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 21:22:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 21:22:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 21:22:05 +0700","id":40986,"asset_file_size":21429}
 • Ico64_11_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19","created_at":"2013/06/27 21:21:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 21:21:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 21:21:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 21:21:48 +0700","id":40985,"asset_file_size":24833}
ขนาดย่อ: