นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tanachit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanachit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:53:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","id":44684,"asset_file_size":20438}
  • Small_sayute2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayute2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:53:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:56 +0700","id":44683,"asset_file_size":16192}
  • Small_sayute1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayute1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:53:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:55 +0700","id":44682,"asset_file_size":26665}
  • Small_rongchang4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:50:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:42 +0700","id":44589,"asset_file_size":6036}
  • Small_rongchang3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:50:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","id":44588,"asset_file_size":10703}
  • Small_rongchang2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:50:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","id":44587,"asset_file_size":20741}
  • Small_rongchang1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:49:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:40 +0700","id":44586,"asset_file_size":12376}
  • Small_rongchang {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:49:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:49:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:39 +0700","id":44585,"asset_file_size":7619}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"foodcenter.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/01/26 11:38:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/26 11:38:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/26 12:04:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/26 12:04:23 +0700","id":44569,"asset_file_size":124488}
ขนาดย่อ: