นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bunditgame1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:16:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:16:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:16:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:16:46 +0700","id":43273,"asset_file_size":57475}
 • Tiny_hsukree_psu {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hsukree_PSU.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2013/10/15 21:07:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/15 21:07:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/15 21:07:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/15 21:07:35 +0700","id":43242,"asset_file_size":7986}
 • Tiny_halalfair {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HalalFair.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2013/10/15 21:07:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/15 21:07:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/15 21:07:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/15 21:07:10 +0700","id":43241,"asset_file_size":64098}
 • Tiny_sirirat_pin {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sirirat_pin.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:46:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:46:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:46:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:46:17 +0700","id":43084,"asset_file_size":5089}
 • Tiny_rx11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:45:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:45:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:45:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:45:46 +0700","id":43083,"asset_file_size":120225}
 • Tiny_rx10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:45:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:45:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:45:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:45:30 +0700","id":43082,"asset_file_size":152965}
 • Tiny_rx9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:45:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:45:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:45:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:45:14 +0700","id":43081,"asset_file_size":121371}
 • Tiny_rx8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:44:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:44:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:44:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:44:58 +0700","id":43080,"asset_file_size":123037}
 • Tiny_rx7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:44:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:44:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:44:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:44:43 +0700","id":43079,"asset_file_size":46610}
 • Tiny_rx6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:44:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:44:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:44:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:44:27 +0700","id":43078,"asset_file_size":30554}
 • Tiny_rx5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:44:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:44:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:44:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:44:12 +0700","id":43077,"asset_file_size":50238}
 • Tiny_rx4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:43:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:43:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:43:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:43:56 +0700","id":43076,"asset_file_size":51584}
 • Tiny_rx3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:43:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:43:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:43:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:43:40 +0700","id":43075,"asset_file_size":306943}
 • Tiny_rx2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rx2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 26","created_at":"2013/10/04 16:43:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 16:43:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 16:43:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 16:43:24 +0700","id":43074,"asset_file_size":71582}
 • Tiny_human14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:22:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:22:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:22:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:22:05 +0700","id":42997,"asset_file_size":150891}
 • Tiny_human13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:21:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:21:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:21:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:21:44 +0700","id":42996,"asset_file_size":55125}
 • Tiny_human12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:21:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:21:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:21:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:21:29 +0700","id":42995,"asset_file_size":54912}
 • Tiny_human11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:21:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:21:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:21:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:21:13 +0700","id":42994,"asset_file_size":75625}
 • Tiny_human10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:20:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:20:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:20:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:20:55 +0700","id":42993,"asset_file_size":288757}
 • Tiny_human9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:20:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:20:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:20:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:20:32 +0700","id":42992,"asset_file_size":72593}
 • Tiny_human8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:20:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:20:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:20:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:20:16 +0700","id":42991,"asset_file_size":27046}
 • Tiny_human7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:19:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:19:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:19:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:19:56 +0700","id":42990,"asset_file_size":28711}
 • Tiny_human6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:19:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:19:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:19:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:19:39 +0700","id":42989,"asset_file_size":30621}
 • Tiny_human5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:19:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:19:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:19:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:19:20 +0700","id":42988,"asset_file_size":28988}
 • Tiny_human4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"human4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","created_at":"2013/09/27 21:18:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/27 21:18:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/27 21:19:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/27 21:19:00 +0700","id":42987,"asset_file_size":32533}
ขนาดย่อ: