นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_book5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/08/19 22:32:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/19 22:32:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/19 22:32:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/19 22:32:24 +0700","id":42238,"asset_file_size":31244}
 • Ico64_book4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/08/19 22:32:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/19 22:32:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/19 22:32:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/19 22:32:03 +0700","id":42237,"asset_file_size":31762}
 • Ico64_book3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/08/19 22:31:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/19 22:31:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/19 22:31:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/19 22:31:48 +0700","id":42236,"asset_file_size":32606}
 • Ico64_book2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/08/19 22:31:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/19 22:31:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/19 22:31:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/19 22:31:27 +0700","id":42235,"asset_file_size":30973}
 • Ico64_book1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/08/19 22:26:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/19 22:26:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/19 22:26:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/19 22:26:51 +0700","id":42234,"asset_file_size":31923}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"energy4.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/08/18 16:00:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/18 16:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/18 16:00:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/18 16:00:50 +0700","id":42211,"asset_file_size":20889}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"energy3.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/08/18 16:00:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/18 16:00:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/18 16:00:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/18 16:00:16 +0700","id":42210,"asset_file_size":81784}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"enregy2.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/08/18 15:59:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/18 15:59:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/18 15:59:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/18 15:59:46 +0700","id":42209,"asset_file_size":75592}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"energy1.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/08/18 15:58:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/18 15:58:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/18 15:59:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/18 15:59:02 +0700","id":42208,"asset_file_size":681188}
 • Ico64_dscf8097 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8097.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:33:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:33:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:33:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:33:06 +0700","id":42080,"asset_file_size":35413}
 • Ico64_dscf8088 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8088.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:32:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:32:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:32:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:32:50 +0700","id":42079,"asset_file_size":36333}
 • Ico64_dscf8074 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8074.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:32:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:32:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:32:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:32:28 +0700","id":42078,"asset_file_size":33342}
 • Ico64_dscf8068 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8068.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:32:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:32:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:32:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:32:07 +0700","id":42077,"asset_file_size":33255}
 • Ico64_dscf8057 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8057.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:31:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:31:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:31:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:31:46 +0700","id":42076,"asset_file_size":48990}
 • Ico64_dscf8049 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8049.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:31:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:31:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:31:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:31:36 +0700","id":42075,"asset_file_size":35709}
 • Ico64_dscf8042 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8042.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:31:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:31:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:31:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:31:15 +0700","id":42074,"asset_file_size":46330}
 • Ico64_dscf8041 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8041.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:30:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:30:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:30:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:30:58 +0700","id":42073,"asset_file_size":51753}
 • Ico64_dscf8036 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8036.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:30:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:30:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:30:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:30:42 +0700","id":42072,"asset_file_size":41450}
 • Ico64_dscf8033 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8033.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:30:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:30:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:30:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:30:16 +0700","id":42071,"asset_file_size":48925}
 • Ico64_dscf8025 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8025.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:29:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:29:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:29:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:29:58 +0700","id":42070,"asset_file_size":47453}
 • Ico64_dscf8013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8013.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:29:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:29:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:29:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:29:45 +0700","id":42069,"asset_file_size":33756}
 • Ico64_dscf8010 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8010.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2013/08/13 16:29:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/13 16:29:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/13 16:29:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/13 16:29:23 +0700","id":42068,"asset_file_size":34841}
 • Ico64_dscf7563 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7563.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:51:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:51:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:51:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:51:15 +0700","id":41426,"asset_file_size":30398}
 • Ico64_dscf7554 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7554.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:50:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:50:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:50:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:50:58 +0700","id":41425,"asset_file_size":32422}
 • Ico64_dscf7538 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7538.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:50:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:50:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:50:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:50:37 +0700","id":41424,"asset_file_size":29767}
 • Ico64_dscf7537 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7537.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:50:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:50:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:50:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:50:21 +0700","id":41423,"asset_file_size":32826}
 • Ico64_dscf7535 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7535.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:49:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:49:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:50:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:50:00 +0700","id":41422,"asset_file_size":30778}
 • Ico64_dscf7534 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7534.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:49:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:49:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:49:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:49:44 +0700","id":41421,"asset_file_size":28783}
 • Ico64_dscf7528 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7528.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:49:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:49:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:49:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:49:28 +0700","id":41420,"asset_file_size":35710}
 • Ico64_dscf7526 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7526.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:47:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:47:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:47:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:47:59 +0700","id":41419,"asset_file_size":33961}
 • Ico64_dscf7502 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7502.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:47:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:47:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:47:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:47:42 +0700","id":41418,"asset_file_size":33122}
 • Ico64_dscf7489 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7489.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:47:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:47:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:47:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:47:22 +0700","id":41417,"asset_file_size":36621}
 • Ico64_dscf7487 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7487.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:47:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:47:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:47:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:47:06 +0700","id":41416,"asset_file_size":38866}
 • Ico64_dscf7486 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7486.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:46:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:46:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:46:49 +0700","id":41415,"asset_file_size":29282}
 • Ico64_dscf7478 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7478.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:46:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:46:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:46:33 +0700","id":41414,"asset_file_size":40367}
 • Ico64_dscf7472 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF7472.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2013/07/17 12:46:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/17 12:46:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 12:46:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 12:46:17 +0700","id":41413,"asset_file_size":39300}
ขนาดย่อ: