นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tanachit {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":20438,"modified_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/02/01 14:53:45 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":44684,"updated_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","asset_file_name":"tanachit.jpg","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:45 +0700"}
  • Small_sayute2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":16192,"modified_at":"2014/02/01 15:03:56 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/02/01 14:53:33 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":44683,"updated_at":"2014/02/01 15:03:56 +0700","asset_file_name":"sayute2.jpg","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:32 +0700"}
  • Small_sayute1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":26665,"modified_at":"2014/02/01 15:03:55 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/02/01 14:53:06 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":44682,"updated_at":"2014/02/01 15:03:55 +0700","asset_file_name":"sayute1.jpg","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:06 +0700"}
  • Small_rongchang4 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":6036,"modified_at":"2014/01/27 11:05:42 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/01/27 10:50:58 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":44589,"updated_at":"2014/01/27 11:05:42 +0700","asset_file_name":"rongchang4.jpg","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:58 +0700"}
  • Small_rongchang3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":10703,"modified_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/01/27 10:50:42 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":44588,"updated_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","asset_file_name":"rongchang3.jpg","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:42 +0700"}
  • Small_rongchang2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":20741,"modified_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/01/27 10:50:20 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":44587,"updated_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","asset_file_name":"rongchang2.jpg","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:20 +0700"}
  • Small_rongchang1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":12376,"modified_at":"2014/01/27 11:05:40 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/01/27 10:49:57 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":44586,"updated_at":"2014/01/27 11:05:40 +0700","asset_file_name":"rongchang1.jpg","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2014/01/27 10:49:57 +0700"}
  • Small_rongchang {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":7619,"modified_at":"2014/01/27 11:05:39 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/01/27 10:49:37 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":44585,"updated_at":"2014/01/27 11:05:39 +0700","asset_file_name":"rongchang.jpg","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2014/01/27 10:49:37 +0700"}
  • {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":124488,"modified_at":"2014/01/26 12:04:23 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/01/26 11:38:47 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"id":44569,"updated_at":"2014/01/26 12:04:23 +0700","asset_file_name":"foodcenter.pdf","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2014/01/26 11:38:47 +0700"}
ขนาดย่อ: