นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_piya8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piya8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a ","created_at":"2013/10/23 11:43:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/23 11:43:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/23 11:43:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/23 11:43:28 +0700","id":43338,"asset_file_size":29959}
 • Tiny_piya7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piya7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a ","created_at":"2013/10/23 11:43:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/23 11:43:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/23 11:43:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/23 11:43:08 +0700","id":43337,"asset_file_size":29217}
 • Tiny_piya6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piya6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a ","created_at":"2013/10/23 11:42:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/23 11:42:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/23 11:42:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/23 11:42:41 +0700","id":43336,"asset_file_size":28875}
 • Tiny_piya5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piya5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a ","created_at":"2013/10/23 11:41:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/23 11:41:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/23 11:41:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/23 11:41:51 +0700","id":43335,"asset_file_size":28259}
 • Tiny_piya4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piya4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a ","created_at":"2013/10/23 11:41:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/23 11:41:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/23 11:41:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/23 11:41:25 +0700","id":43334,"asset_file_size":31338}
 • Tiny_piya3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piya3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a ","created_at":"2013/10/23 11:40:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/23 11:40:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/23 11:41:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/23 11:41:00 +0700","id":43333,"asset_file_size":29995}
 • Tiny_piya2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piya2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a ","created_at":"2013/10/23 11:40:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/23 11:40:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/23 11:40:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/23 11:40:39 +0700","id":43332,"asset_file_size":138482}
 • Tiny_piya1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piya1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a ","created_at":"2013/10/23 11:40:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/23 11:40:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/23 11:40:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/23 11:40:13 +0700","id":43331,"asset_file_size":123046}
 • Tiny_bunditgame18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame18.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:22:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:22:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:22:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:22:15 +0700","id":43290,"asset_file_size":142689}
 • Tiny_bunditgame17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame17.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:21:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:21:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:21:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:21:56 +0700","id":43289,"asset_file_size":140690}
 • Tiny_bunditgame16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame16.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:21:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:21:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:21:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:21:36 +0700","id":43288,"asset_file_size":102947}
 • Tiny_bunditgame15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:21:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:21:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:21:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:21:20 +0700","id":43287,"asset_file_size":101569}
 • Tiny_bunditgame14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame14.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:20:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:20:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:20:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:20:58 +0700","id":43286,"asset_file_size":106919}
 • Tiny_bunditgame13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:20:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:20:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:20:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:20:39 +0700","id":43285,"asset_file_size":106793}
 • Tiny_bunditgame12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:20:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:20:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:20:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:20:23 +0700","id":43284,"asset_file_size":107561}
 • Tiny_bunditgame11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:20:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:20:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:20:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:20:08 +0700","id":43283,"asset_file_size":112023}
 • Tiny_bunditgame10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:19:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:19:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:19:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:19:45 +0700","id":43282,"asset_file_size":98842}
 • Tiny_bunditgame9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:19:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:19:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:19:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:19:27 +0700","id":43281,"asset_file_size":110778}
 • Tiny_bunditgame8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:19:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:19:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:19:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:19:14 +0700","id":43280,"asset_file_size":124506}
 • Tiny_bunditgame7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:18:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:18:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:19:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:19:00 +0700","id":43279,"asset_file_size":68353}
 • Tiny_bunditgame6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:18:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:18:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:18:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:18:37 +0700","id":43278,"asset_file_size":259008}
 • Tiny_bunditgame5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:18:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:18:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:18:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:18:22 +0700","id":43277,"asset_file_size":54469}
 • Tiny_bunditgame4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:17:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:17:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:17:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:17:57 +0700","id":43276,"asset_file_size":301573}
 • Tiny_bunditgame3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:17:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:17:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:17:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:17:39 +0700","id":43275,"asset_file_size":67881}
 • Tiny_bunditgame2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditgame2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/10/21 15:17:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/21 15:17:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/21 15:17:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/21 15:17:13 +0700","id":43274,"asset_file_size":60292}
ขนาดย่อ: