นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kantate {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:56:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:09 +0700","id":44869,"asset_file_size":148277}
  • Small_tanachit3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanachit3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 15:16:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 15:16:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:16:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:16:55 +0700","id":44692,"asset_file_size":9896}
  • Small_youth5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:56:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:56:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:01 +0700","id":44691,"asset_file_size":10710}
  • Small_youth4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:56:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:56:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","id":44690,"asset_file_size":26161}
  • Small_youth3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:55:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:55:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","id":44689,"asset_file_size":44866}
  • Small_youth2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:55:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:55:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:59 +0700","id":44688,"asset_file_size":31525}
  • Small_youth1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:55:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:55:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:58 +0700","id":44687,"asset_file_size":12947}
  • Small_youth {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:54:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:54:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:58 +0700","id":44686,"asset_file_size":39579}
  • Small_tanachit2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanachit2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:54:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:54:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","id":44685,"asset_file_size":12268}
ขนาดย่อ: