นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_chusak {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"chusak.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:23:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:23:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:23:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:23:36 +0700","id":42942,"asset_file_size":72246}
 • Ico64_sp7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:21:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:21:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:21:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:21:37 +0700","id":42941,"asset_file_size":48975}
 • Ico64_sp6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:21:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:21:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:21:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:21:13 +0700","id":42940,"asset_file_size":50145}
 • Ico64_sp5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:20:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:20:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:20:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:20:52 +0700","id":42939,"asset_file_size":51751}
 • Ico64_sp3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:20:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:20:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:20:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:20:29 +0700","id":42938,"asset_file_size":47227}
 • Ico64_sp2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:20:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:20:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:20:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:20:11 +0700","id":42937,"asset_file_size":51819}
 • Ico64_sp {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sp.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c","created_at":"2013/09/25 10:19:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/25 10:19:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 10:19:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 10:19:48 +0700","id":42936,"asset_file_size":54514}
 • Ico64_news260856-8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news260856-8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2013/09/22 20:25:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:25:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:25:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:25:57 +0700","id":42892,"asset_file_size":42645}
 • Ico64_news260856-7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news260856-7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2013/09/22 20:25:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:25:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:25:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:25:36 +0700","id":42891,"asset_file_size":41641}
 • Ico64_news260856-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news260856-6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2013/09/22 20:25:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:25:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:25:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:25:15 +0700","id":42890,"asset_file_size":45392}
 • Ico64_news260856-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news260856-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2013/09/22 20:24:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:24:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:24:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:24:55 +0700","id":42889,"asset_file_size":38179}
 • Ico64_n6079_n130917_05 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"n6079_n130917_05.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/09/22 11:04:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 11:04:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 11:04:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 11:04:59 +0700","id":42879,"asset_file_size":340585}
 • Ico64_n6079_n130917_04 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"n6079_n130917_04.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/09/22 11:04:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/22 11:04:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 11:04:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 11:04:35 +0700","id":42878,"asset_file_size":286337}
 • Ico64_life8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:15:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:15:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:15:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:15:57 +0700","id":42876,"asset_file_size":28582}
 • Ico64_life7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:15:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:15:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:15:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:15:43 +0700","id":42875,"asset_file_size":27187}
 • Ico64_life6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:15:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:15:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:15:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:15:27 +0700","id":42874,"asset_file_size":30864}
 • Ico64_life5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:15:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:15:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:15:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:15:09 +0700","id":42873,"asset_file_size":24699}
 • Ico64_life4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:14:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:14:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:14:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:14:51 +0700","id":42872,"asset_file_size":31338}
 • Ico64_life3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:14:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:14:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:14:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:14:34 +0700","id":42871,"asset_file_size":31846}
 • Ico64_life2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:14:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:14:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:14:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:14:17 +0700","id":42870,"asset_file_size":32084}
 • Ico64_life1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"life1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2013/09/21 20:13:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/21 20:13:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/21 20:13:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/21 20:13:59 +0700","id":42869,"asset_file_size":26562}
 • Ico64_five13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:31:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:31:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:31:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:31:27 +0700","id":42463,"asset_file_size":28980}
 • Ico64_five12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:31:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:31:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:31:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:31:09 +0700","id":42461,"asset_file_size":30724}
 • Ico64_five11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:30:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:30:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:30:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:30:51 +0700","id":42459,"asset_file_size":25709}
 • Ico64_five10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:30:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:30:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:30:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:30:30 +0700","id":42458,"asset_file_size":27845}
 • Ico64_five9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:29:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:29:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:30:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:30:00 +0700","id":42457,"asset_file_size":29364}
 • Ico64_five8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:29:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:29:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:29:39 +0700","id":42456,"asset_file_size":30651}
 • Ico64_five7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:29:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:29:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:29:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:29:19 +0700","id":42455,"asset_file_size":32341}
 • Ico64_five5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:28:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:28:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:29:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:29:03 +0700","id":42454,"asset_file_size":35245}
 • Ico64_five4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:28:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:28:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:28:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:28:42 +0700","id":42453,"asset_file_size":52429}
 • Ico64_five3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:28:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:28:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:28:22 +0700","id":42452,"asset_file_size":54462}
 • Ico64_five2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:28:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:28:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:28:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:28:06 +0700","id":42451,"asset_file_size":50008}
 • Ico64_five1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"five1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5 \u0e1b\u0e35 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/08/30 22:27:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 22:27:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 22:27:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 22:27:46 +0700","id":42450,"asset_file_size":56052}
 • Ico64_book8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/08/19 22:33:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/19 22:33:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/19 22:33:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/19 22:33:16 +0700","id":42241,"asset_file_size":32456}
 • Ico64_book7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/08/19 22:32:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/19 22:32:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/19 22:32:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/19 22:32:55 +0700","id":42240,"asset_file_size":33048}
 • Ico64_book6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/08/19 22:32:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/19 22:32:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/19 22:32:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/19 22:32:40 +0700","id":42239,"asset_file_size":31986}
ขนาดย่อ: