นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kantate9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","created_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","asset_file_name":"kantate9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44878,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":59846,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","created_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","asset_file_name":"kantate8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44877,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":51036,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","created_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","asset_file_name":"kantate7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44876,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":58909,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","created_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","asset_file_name":"kantate6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44875,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":56589,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","created_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","asset_file_name":"kantate5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44874,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":61630,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:39 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","created_at":"2014/02/08 19:57:40 +0700","asset_file_name":"kantate4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44873,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":50808,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","created_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","asset_file_name":"kantate3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44872,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":59597,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","created_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","asset_file_name":"kantate2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44871,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":31087,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","created_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","asset_file_name":"kantate1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44870,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63055,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: