นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kantate9 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":59846,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44878,"created_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","asset_file_name":"kantate9.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kantate8 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":51036,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44877,"created_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","asset_file_name":"kantate8.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kantate7 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":58909,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44876,"created_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","asset_file_name":"kantate7.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kantate6 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":56589,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44875,"created_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","asset_file_name":"kantate6.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kantate5 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":61630,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44874,"created_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","asset_file_name":"kantate5.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kantate4 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":50808,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44873,"created_at":"2014/02/08 19:57:40 +0700","asset_file_name":"kantate4.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:39 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kantate3 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":59597,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44872,"created_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","asset_file_name":"kantate3.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kantate2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":31087,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44871,"created_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","asset_file_name":"kantate2.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kantate1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":63055,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44870,"created_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","asset_file_name":"kantate1.jpg","updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: