นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_prapasuk9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","updated_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","created_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","asset_file_name":"prapasuk9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45218,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","modified_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":160541,"group_member_commentable":true}
  • Small_prapasuk8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","updated_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","created_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","asset_file_name":"prapasuk8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45217,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","modified_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":59108,"group_member_commentable":true}
  • Small_prapasuk7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","updated_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","created_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","asset_file_name":"prapasuk7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45216,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","modified_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54239,"group_member_commentable":true}
  • Small_prapasuk6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","updated_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","created_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","asset_file_name":"prapasuk6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45215,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","modified_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":61067,"group_member_commentable":true}
  • Small_prapasuk4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","updated_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","created_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","asset_file_name":"prapasuk4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45214,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","modified_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":67590,"group_member_commentable":true}
  • Small_prapasuk3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","updated_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","created_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","asset_file_name":"prapasuk3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45213,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","modified_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":58775,"group_member_commentable":true}
  • Small_prapasuk2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","updated_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","created_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","asset_file_name":"prapasuk2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45212,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","modified_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":64161,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","created_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","asset_file_name":"kantate11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44880,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":60175,"group_member_commentable":true}
  • Small_kantate10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","created_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","asset_file_name":"kantate10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":44879,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":62480,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: