นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_prapasuk9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","id":45218,"asset_file_size":160541}
  • Small_prapasuk8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","id":45217,"asset_file_size":59108}
  • Small_prapasuk7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","id":45216,"asset_file_size":54239}
  • Small_prapasuk6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","id":45215,"asset_file_size":61067}
  • Small_prapasuk4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","id":45214,"asset_file_size":67590}
  • Small_prapasuk3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","id":45213,"asset_file_size":58775}
  • Small_prapasuk2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","id":45212,"asset_file_size":64161}
  • Small_kantate11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","id":44880,"asset_file_size":60175}
  • Small_kantate10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","id":44879,"asset_file_size":62480}
ขนาดย่อ: