นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc04026 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/06 14:42:59 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":883560,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45294,"created_at":"2014/03/06 14:42:55 +0700","asset_file_name":"DSC04026.JPG","updated_at":"2014/03/06 14:42:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:55 +0700","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc04024 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/06 14:42:46 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":873731,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45293,"created_at":"2014/03/06 14:42:38 +0700","asset_file_name":"DSC04024.JPG","updated_at":"2014/03/06 14:42:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:38 +0700","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc04017 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/06 14:42:28 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":756229,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45292,"created_at":"2014/03/06 14:42:23 +0700","asset_file_name":"DSC04017.JPG","updated_at":"2014/03/06 14:42:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:23 +0700","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc04016 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/06 14:42:10 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":1023994,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45291,"created_at":"2014/03/06 14:42:07 +0700","asset_file_name":"DSC04016.JPG","updated_at":"2014/03/06 14:42:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:07 +0700","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pop1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/06 14:41:54 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":75122,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45290,"created_at":"2014/03/06 14:41:52 +0700","asset_file_name":"pop1.jpg","updated_at":"2014/03/06 14:41:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:41:52 +0700","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1898080_754456477897784_763276390_n {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/06 14:41:20 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":78393,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45289,"created_at":"2014/03/06 14:41:19 +0700","asset_file_name":"1898080_754456477897784_763276390_n.jpg","updated_at":"2014/03/06 14:41:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:41:19 +0700","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_prapasuk12 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/02 15:02:40 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":220724,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45221,"created_at":"2014/03/02 14:42:17 +0700","asset_file_name":"prapasuk12.jpg","updated_at":"2014/03/02 15:02:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:42:17 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_prapasuk11 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/02 15:02:39 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":54239,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45220,"created_at":"2014/03/02 14:31:33 +0700","asset_file_name":"prapasuk11.jpg","updated_at":"2014/03/02 15:02:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:31:33 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_prapasuk10 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/02 14:29:30 +0700","media_folder_id":732,"deleted_at":null,"asset_file_size":48554,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45219,"created_at":"2014/03/02 14:29:26 +0700","asset_file_name":"prapasuk10.jpg","updated_at":"2014/03/02 14:29:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:26 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: