นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_staff4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:46:12 +0700","updated_at":"2014/03/08 09:46:19 +0700","created_at":"2014/03/08 09:46:12 +0700","asset_file_name":"staff4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45351,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","modified_at":"2014/03/08 09:46:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":81658,"group_member_commentable":true}
  • Small_staff3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:56 +0700","updated_at":"2014/03/08 09:46:02 +0700","created_at":"2014/03/08 09:45:56 +0700","asset_file_name":"staff3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45350,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","modified_at":"2014/03/08 09:46:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80091,"group_member_commentable":true}
  • Small_staff2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:38 +0700","updated_at":"2014/03/08 09:45:42 +0700","created_at":"2014/03/08 09:45:38 +0700","asset_file_name":"staff2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45349,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","modified_at":"2014/03/08 09:45:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":95275,"group_member_commentable":true}
  • Small_staff1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:22 +0700","updated_at":"2014/03/08 09:45:23 +0700","created_at":"2014/03/08 09:45:22 +0700","asset_file_name":"staff1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45348,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","modified_at":"2014/03/08 09:45:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":97077,"group_member_commentable":true}
  • Small_staff {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:06 +0700","updated_at":"2014/03/08 09:45:10 +0700","created_at":"2014/03/08 09:45:06 +0700","asset_file_name":"staff.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45347,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","modified_at":"2014/03/08 09:45:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":88181,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc04080 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:44:01 +0700","updated_at":"2014/03/06 14:44:05 +0700","created_at":"2014/03/06 14:44:01 +0700","asset_file_name":"DSC04080.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45298,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","modified_at":"2014/03/06 14:44:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":805020,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc04079 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:46 +0700","updated_at":"2014/03/06 14:43:54 +0700","created_at":"2014/03/06 14:43:46 +0700","asset_file_name":"DSC04079.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45297,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","modified_at":"2014/03/06 14:43:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":831917,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc04068 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:29 +0700","updated_at":"2014/03/06 14:43:33 +0700","created_at":"2014/03/06 14:43:29 +0700","asset_file_name":"DSC04068.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45296,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","modified_at":"2014/03/06 14:43:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":565647,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc04038 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:14 +0700","updated_at":"2014/03/06 14:43:20 +0700","created_at":"2014/03/06 14:43:14 +0700","asset_file_name":"DSC04038.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45295,"deleted_at":null,"media_folder_id":732,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","modified_at":"2014/03/06 14:43:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":826193,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: