นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > apinya.b

No folder found
  • Small_staff4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:46:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:46:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:46:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:46:19 +0700","id":45351,"asset_file_size":81658}
  • Small_staff3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:45:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:46:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:46:02 +0700","id":45350,"asset_file_size":80091}
  • Small_staff2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:45:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:45:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:45:42 +0700","id":45349,"asset_file_size":95275}
  • Small_staff1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:45:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:45:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:45:23 +0700","id":45348,"asset_file_size":97077}
  • Small_staff {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:45:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:45:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:45:10 +0700","id":45347,"asset_file_size":88181}
  • Small_dsc04080 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04080.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:44:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:44:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:44:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:44:05 +0700","id":45298,"asset_file_size":805020}
  • Small_dsc04079 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04079.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:43:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:43:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:43:54 +0700","id":45297,"asset_file_size":831917}
  • Small_dsc04068 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04068.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:43:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:43:33 +0700","id":45296,"asset_file_size":565647}
  • Small_dsc04038 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04038.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:43:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:43:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:43:20 +0700","id":45295,"asset_file_size":826193}
Thumbnail Size: