นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_prapasuk11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:31:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:31:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 15:02:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 15:02:39 +0700","id":45220,"asset_file_size":54239}
 • Tiny_prapasuk10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:29:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:29:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:29:30 +0700","id":45219,"asset_file_size":48554}
 • Tiny_prapasuk9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","id":45218,"asset_file_size":160541}
 • Tiny_prapasuk8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","id":45217,"asset_file_size":59108}
 • Tiny_prapasuk7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","id":45216,"asset_file_size":54239}
 • Tiny_prapasuk6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","id":45215,"asset_file_size":61067}
 • Tiny_prapasuk4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","id":45214,"asset_file_size":67590}
 • Tiny_prapasuk3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","id":45213,"asset_file_size":58775}
 • Tiny_prapasuk2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","id":45212,"asset_file_size":64161}
 • Tiny_kantate11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","id":44880,"asset_file_size":60175}
 • Tiny_kantate10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","id":44879,"asset_file_size":62480}
 • Tiny_kantate9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","id":44878,"asset_file_size":59846}
 • Tiny_kantate8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","id":44877,"asset_file_size":51036}
 • Tiny_kantate7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","id":44876,"asset_file_size":58909}
 • Tiny_kantate6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","id":44875,"asset_file_size":56589}
 • Tiny_kantate5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","id":44874,"asset_file_size":61630}
 • Tiny_kantate4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:57:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","id":44873,"asset_file_size":50808}
 • Tiny_kantate3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","id":44872,"asset_file_size":59597}
 • Tiny_kantate2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","id":44871,"asset_file_size":31087}
 • Tiny_kantate1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","id":44870,"asset_file_size":63055}
 • Tiny_kantate {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:56:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:09 +0700","id":44869,"asset_file_size":148277}
 • Tiny_tanachit3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanachit3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 15:16:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 15:16:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:16:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:16:55 +0700","id":44692,"asset_file_size":9896}
 • Tiny_youth5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:56:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:56:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:01 +0700","id":44691,"asset_file_size":10710}
 • Tiny_youth4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:56:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:56:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","id":44690,"asset_file_size":26161}
 • Tiny_youth3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:55:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:55:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","id":44689,"asset_file_size":44866}
ขนาดย่อ: