นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_kantate9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","id":44878,"asset_file_size":59846}
 • Ico64_kantate8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","id":44877,"asset_file_size":51036}
 • Ico64_kantate7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","id":44876,"asset_file_size":58909}
 • Ico64_kantate6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","id":44875,"asset_file_size":56589}
 • Ico64_kantate5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","id":44874,"asset_file_size":61630}
 • Ico64_kantate4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:57:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","id":44873,"asset_file_size":50808}
 • Ico64_kantate3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","id":44872,"asset_file_size":59597}
 • Ico64_kantate2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","id":44871,"asset_file_size":31087}
 • Ico64_kantate1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","id":44870,"asset_file_size":63055}
 • Ico64_kantate {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:56:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:09 +0700","id":44869,"asset_file_size":148277}
 • Ico64_tanachit3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanachit3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 15:16:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 15:16:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:16:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:16:55 +0700","id":44692,"asset_file_size":9896}
 • Ico64_youth5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:56:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:56:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:01 +0700","id":44691,"asset_file_size":10710}
 • Ico64_youth4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:56:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:56:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","id":44690,"asset_file_size":26161}
 • Ico64_youth3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:55:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:55:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:04:00 +0700","id":44689,"asset_file_size":44866}
 • Ico64_youth2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:55:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:55:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:59 +0700","id":44688,"asset_file_size":31525}
 • Ico64_youth1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:55:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:55:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:58 +0700","id":44687,"asset_file_size":12947}
 • Ico64_youth {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"youth.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:54:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:54:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:58 +0700","id":44686,"asset_file_size":39579}
 • Ico64_tanachit2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanachit2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:54:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:54:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","id":44685,"asset_file_size":12268}
 • Ico64_tanachit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanachit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:53:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:57 +0700","id":44684,"asset_file_size":20438}
 • Ico64_sayute2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayute2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:53:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:56 +0700","id":44683,"asset_file_size":16192}
 • Ico64_sayute1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayute1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/02/01 14:53:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/01 14:53:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/01 15:03:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/01 15:03:55 +0700","id":44682,"asset_file_size":26665}
 • Ico64_rongchang4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:50:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:42 +0700","id":44589,"asset_file_size":6036}
 • Ico64_rongchang3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:50:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","id":44588,"asset_file_size":10703}
 • Ico64_rongchang2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:50:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:50:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:41 +0700","id":44587,"asset_file_size":20741}
 • Ico64_rongchang1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:49:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:40 +0700","id":44586,"asset_file_size":12376}
 • Ico64_rongchang {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rongchang.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/27 10:49:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/27 10:49:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/27 11:05:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/27 11:05:39 +0700","id":44585,"asset_file_size":7619}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"foodcenter.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/01/26 11:38:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/26 11:38:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/26 12:04:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/26 12:04:23 +0700","id":44569,"asset_file_size":124488}
 • Ico64_meetpress15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:55:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:55:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:51 +0700","id":44567,"asset_file_size":146275}
 • Ico64_meetpress14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress14.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:55:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:55:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:51 +0700","id":44566,"asset_file_size":86458}
 • Ico64_meetpress13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:54:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:54:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:50 +0700","id":44565,"asset_file_size":34468}
 • Ico64_meetpress12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:54:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:54:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:49 +0700","id":44564,"asset_file_size":81534}
 • Ico64_meetpress11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:54:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:54:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:49 +0700","id":44563,"asset_file_size":74500}
 • Ico64_meetpress10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:53:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:53:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:48 +0700","id":44562,"asset_file_size":83429}
 • Ico64_meetpress9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:53:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:53:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:48 +0700","id":44561,"asset_file_size":80040}
 • Ico64_meetpress8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:53:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:47 +0700","id":44560,"asset_file_size":32408}
 • Ico64_meetpress7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetpress7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2014/01/25 19:52:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/25 19:52:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/25 20:03:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/25 20:03:47 +0700","id":44559,"asset_file_size":33144}
ขนาดย่อ: