นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bookcenter3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:25:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:25:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:35 +0700","id":43611,"asset_file_size":71954}
  • Small_bookcenter2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:25:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:25:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:35 +0700","id":43610,"asset_file_size":72614}
  • Small_bookcenter1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:25:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:25:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:34 +0700","id":43609,"asset_file_size":77482}
  • Small_bookcenter {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:24:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:24:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:33 +0700","id":43608,"asset_file_size":71990}
  • Small_rooftop6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rooftop6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:05:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:05:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 14:05:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 14:05:48 +0700","id":43607,"asset_file_size":27896}
  • Small_rooftop5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rooftop5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:05:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:05:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 14:05:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 14:05:26 +0700","id":43606,"asset_file_size":31054}
  • Small_rooftop4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rooftop4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:05:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:05:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 14:05:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 14:05:11 +0700","id":43605,"asset_file_size":28163}
  • Small_rooftop3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rooftop3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:04:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:04:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 14:04:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 14:04:55 +0700","id":43604,"asset_file_size":26835}
  • Small_rooftop2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rooftop2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:04:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:04:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 14:04:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 14:04:39 +0700","id":43603,"asset_file_size":24131}
ขนาดย่อ: