นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf1032_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1032_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e19\u0e18\u0e34 \u0e40\u0e15\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e31\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2009/03/23 09:27:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:09 +0700","id":13569,"asset_file_size":38300}
  • Small_dscf1023_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1023_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2009/03/23 09:26:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:09 +0700","id":13568,"asset_file_size":36232}
  • Small_dscf1018_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1018_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e16\u0e19\u0e20\u0e32\u0026nbsp; \u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23","created_at":"2009/03/23 09:25:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:08 +0700","id":13567,"asset_file_size":43820}
  • Small_dscf1013_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1013_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0026nbsp; \u0e1e\u0e34\u0e21\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c","created_at":"2009/03/23 09:24:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:08 +0700","id":13566,"asset_file_size":43776}
  • Small_dscf0992_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0992_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e20\u0e31\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e32\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e21\u0e30\u0e42\u0e19 \u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e01\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2009/03/23 09:22:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:07 +0700","id":13565,"asset_file_size":42309}
  • Small_dscf0979_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0979_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2009/03/23 09:21:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:06 +0700","id":13564,"asset_file_size":36895}
  • Small_dscf0972_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0972_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0026nbsp; \u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c \u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2009/03/23 09:18:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:06 +0700","id":13563,"asset_file_size":36233}
  • Small_dscf0971_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0971_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e33\u0e1e\u0e25 \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e40\u0e02\u0e15 6\u003C/p\u003E","created_at":"2009/03/23 09:15:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:05 +0700","id":13562,"asset_file_size":45175}
ขนาดย่อ: