นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_klongrean4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"klongrean4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e23\u0e32\u0e0a","created_at":"2013/11/20 16:12:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:12:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:12:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:12:59 +0700","id":43731,"asset_file_size":31381}
  • Small_klongrean3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"klongrean3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e23\u0e32\u0e0a","created_at":"2013/11/20 16:12:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:12:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:12:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:12:40 +0700","id":43730,"asset_file_size":30062}
  • Small_klongrean2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"klongrean2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e23\u0e32\u0e0a","created_at":"2013/11/20 16:12:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:12:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:12:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:12:24 +0700","id":43729,"asset_file_size":31103}
  • Small_klongrean1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"klongrean1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e23\u0e32\u0e0a","created_at":"2013/11/20 16:12:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:12:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:12:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:12:09 +0700","id":43728,"asset_file_size":31293}
  • Small_bookcenter8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:29:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:29:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:39 +0700","id":43616,"asset_file_size":67882}
  • Small_bookcenter7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:27:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:27:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:38 +0700","id":43615,"asset_file_size":71991}
  • Small_bookcenter6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:26:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:37 +0700","id":43614,"asset_file_size":74687}
  • Small_bookcenter5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:26:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:26:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:37 +0700","id":43613,"asset_file_size":67431}
  • Small_bookcenter4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookcenter4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/11/12 14:26:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/12 14:26:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/12 15:02:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/12 15:02:36 +0700","id":43612,"asset_file_size":171186}
ขนาดย่อ: