นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > apinya.b

No folder found
  • Small_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p7","created_at":"2010/05/14 13:11:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","id":22822,"asset_file_size":34498}
  • Small_dscf5399 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5399.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ep8\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/14 13:06:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","id":22821,"asset_file_size":53224}
  • Small_dscf5394 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5394.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p7","created_at":"2010/05/14 13:05:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:23 +0700","id":22820,"asset_file_size":30069}
  • Small_dscf5392 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5392.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p6","created_at":"2010/05/14 13:04:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:22 +0700","id":22819,"asset_file_size":32005}
  • Small_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p5","created_at":"2010/05/14 13:01:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:21 +0700","id":22818,"asset_file_size":34671}
  • Small_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ep4\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/14 12:59:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:20 +0700","id":22817,"asset_file_size":27143}
  • Small_dscf5384 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5384.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ep3\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/14 12:57:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:19 +0700","id":22816,"asset_file_size":55849}
  • Small_dscf5378 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5378.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ep1\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/14 12:50:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:18 +0700","id":22814,"asset_file_size":43257}
  • Small_dscf1043_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1043_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2009/03/23 09:27:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:10 +0700","id":13570,"asset_file_size":44927}
Thumbnail Size: