นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_5 {"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":34498,"modified_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2010/05/14 13:11:25 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":22822,"updated_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","asset_file_name":"5.JPG","description":"p7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700"}
  • Small_dscf5399 {"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":53224,"modified_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2010/05/14 13:06:49 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":22821,"updated_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","asset_file_name":"DSCF5399.JPG","description":"\u003Cp\u003Ep8\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700"}
  • Small_dscf5394 {"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":30069,"modified_at":"2011/05/31 19:07:23 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2010/05/14 13:05:01 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":22820,"updated_at":"2011/05/31 19:07:23 +0700","asset_file_name":"DSCF5394.JPG","description":"p7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700"}
  • Small_dscf5392 {"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":32005,"modified_at":"2011/05/31 19:07:22 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2010/05/14 13:04:31 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":22819,"updated_at":"2011/05/31 19:07:22 +0700","asset_file_name":"DSCF5392.JPG","description":"p6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700"}
  • Small_3 {"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":34671,"modified_at":"2011/05/31 19:07:21 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2010/05/14 13:01:09 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":22818,"updated_at":"2011/05/31 19:07:21 +0700","asset_file_name":"3.jpg","description":"p5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700"}
  • Small_2 {"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":27143,"modified_at":"2011/05/31 19:07:20 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2010/05/14 12:59:50 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":22817,"updated_at":"2011/05/31 19:07:20 +0700","asset_file_name":"2.JPG","description":"\u003Cp\u003Ep4\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700"}
  • Small_dscf5384 {"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":55849,"modified_at":"2011/05/31 19:07:19 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2010/05/14 12:57:42 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":22816,"updated_at":"2011/05/31 19:07:19 +0700","asset_file_name":"DSCF5384.JPG","description":"\u003Cp\u003Ep3\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700"}
  • Small_dscf5378 {"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":43257,"modified_at":"2011/05/31 19:07:18 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2010/05/14 12:50:56 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":22814,"updated_at":"2011/05/31 19:07:18 +0700","asset_file_name":"DSCF5378.JPG","description":"\u003Cp\u003Ep1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:45 +0700"}
  • Small_dscf1043_resize {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":44927,"modified_at":"2011/05/31 17:13:10 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2009/03/23 09:27:46 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":13570,"updated_at":"2011/05/31 17:13:10 +0700","asset_file_name":"DSCF1043_resize.JPG","description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700"}
ขนาดย่อ: