นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image009xx {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image009xx.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Esu1\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/02 14:04:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:12 +0700","id":27529,"asset_file_size":73254}
  • Small_dscf5495 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5495.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p6","created_at":"2010/05/31 15:10:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:03 +0700","id":23143,"asset_file_size":37718}
  • Small_dscf5492 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5492.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p5","created_at":"2010/05/31 15:10:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:02 +0700","id":23142,"asset_file_size":37688}
  • Small_dscf5487 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5487.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p4","created_at":"2010/05/31 15:09:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:02 +0700","id":23141,"asset_file_size":53286}
  • Small_dscf5486 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5486.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p3","created_at":"2010/05/31 15:09:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:02 +0700","id":23140,"asset_file_size":48232}
  • Small_dscf5485 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5485.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p2","created_at":"2010/05/31 15:08:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:01 +0700","id":23139,"asset_file_size":41359}
  • Small_dscf5483 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF5483.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ep1\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/31 15:08:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:01 +0700","id":23138,"asset_file_size":35736}
  • Small_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"p9","created_at":"2010/05/14 13:12:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:25 +0700","id":22824,"asset_file_size":30412}
  • Small_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ep8\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/14 13:11:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:07:24 +0700","id":22823,"asset_file_size":30692}
ขนาดย่อ: