นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_maejo1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"maejo1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e491","created_at":"2011/03/24 18:25:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:16 +0700","id":27753,"asset_file_size":73565}
  • Small_narason3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"narason3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e40\u0e23\u0e28\u0e27\u0e233","created_at":"2011/03/24 18:24:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:16 +0700","id":27752,"asset_file_size":85569}
  • Small_narasoun2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"narasoun2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e40\u0e23\u0e28\u0e27\u0e232","created_at":"2011/03/24 18:23:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:15 +0700","id":27751,"asset_file_size":82624}
  • Small_naruesorn1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naruesorn1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e40\u0e23\u0e28\u0e27\u0e231","created_at":"2011/03/24 18:23:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:15 +0700","id":27750,"asset_file_size":71758}
  • Small_mahidol4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mahidol4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e254","created_at":"2011/03/24 18:22:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:14 +0700","id":27749,"asset_file_size":94007}
  • Small_mahidol3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mahidol3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e253","created_at":"2011/03/24 18:21:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:14 +0700","id":27748,"asset_file_size":87023}
  • Small_mahidol2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mahidol2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e252","created_at":"2011/03/24 18:20:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:13 +0700","id":27747,"asset_file_size":73254}
  • Small_mahidol1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mahidol1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e251\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/24 18:18:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:13 +0700","id":27746,"asset_file_size":99249}
  • Small_xx {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"xx.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"su2","created_at":"2011/03/02 14:05:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:12 +0700","id":27530,"asset_file_size":94007}
ขนาดย่อ: