นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gen6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gen6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e49\u0e33\u0e21\u0e23\u0e01\u0e15","created_at":"2012/03/09 20:53:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/09 20:53:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/09 20:53:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/09 20:53:59 +0700","id":34103,"asset_file_size":23337}
  • Small_gen5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gen5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","created_at":"2012/03/09 20:53:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/09 20:53:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/09 20:53:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/09 20:53:08 +0700","id":34102,"asset_file_size":88599}
  • Small_gen4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gen4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","created_at":"2012/03/09 20:52:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/09 20:52:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/09 20:52:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/09 20:52:12 +0700","id":34101,"asset_file_size":69783}
  • Small_gen3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gen3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","created_at":"2012/03/09 20:50:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/09 20:50:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/09 20:50:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/09 20:50:32 +0700","id":34100,"asset_file_size":64558}
  • Small_gen2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gen2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","created_at":"2012/03/09 20:49:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/09 20:49:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/09 20:49:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/09 20:49:21 +0700","id":34099,"asset_file_size":62816}
  • Small_gen1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gen1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","created_at":"2012/03/09 20:48:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/09 20:48:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/09 20:48:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/09 20:48:10 +0700","id":34098,"asset_file_size":63555}
  • Small_maejo4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"maejo4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e494","created_at":"2011/03/24 18:27:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:17 +0700","id":27756,"asset_file_size":85194}
  • Small_maejo3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"maejo3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e493","created_at":"2011/03/24 18:26:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:17 +0700","id":27755,"asset_file_size":83323}
  • Small_maejo2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"maejo2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e492","created_at":"2011/03/24 18:26:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:17 +0700","id":27754,"asset_file_size":82782}
ขนาดย่อ: