นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_h2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:00:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:00:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:01:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:01:20 +0700","id":35300,"asset_file_size":81391}
  • Small_h1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:00:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:00:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:01:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:01:20 +0700","id":35299,"asset_file_size":81869}
  • Small_blog5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blog5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"competency","created_at":"2012/07/09 18:04:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/09 18:04:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/09 18:04:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/09 18:04:19 +0700","id":35294,"asset_file_size":64024}
  • Small_blog4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blog4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"competency","created_at":"2012/07/09 18:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/09 18:03:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/09 18:03:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/09 18:03:37 +0700","id":35293,"asset_file_size":81810}
  • Small_blog3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blog3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"competency","created_at":"2012/07/09 18:02:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/09 18:02:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/09 18:02:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/09 18:02:49 +0700","id":35292,"asset_file_size":66108}
  • Small_b2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"competency","created_at":"2012/07/09 17:51:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/09 17:51:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/09 18:01:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/09 18:01:21 +0700","id":35291,"asset_file_size":76206}
  • Small_ba1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ba1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35 \u0e1b\u0e35 2555","created_at":"2012/07/09 17:50:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/10/22 15:50:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/10/22 16:02:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/10/22 16:02:34 +0700","id":35290,"asset_file_size":51439}
  • Small_gen8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gen8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e49\u0e33\u0e21\u0e23\u0e01\u0e15","created_at":"2012/03/09 20:55:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/09 20:55:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/09 20:55:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/09 20:55:45 +0700","id":34105,"asset_file_size":30237}
  • Small_gen7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gen7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e49\u0e33\u0e21\u0e23\u0e01\u0e15","created_at":"2012/03/09 20:54:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/09 20:54:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/09 20:54:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/09 20:54:54 +0700","id":34104,"asset_file_size":39923}
ขนาดย่อ: