นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_h11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:04:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:04:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:04:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:04:47 +0700","id":35309,"asset_file_size":82930}
  • Small_h10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:04:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:04:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:04:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:04:21 +0700","id":35308,"asset_file_size":77328}
  • Small_h9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:03:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:03:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:03:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:03:59 +0700","id":35307,"asset_file_size":80115}
  • Small_h8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:03:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:03:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:03:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:03:33 +0700","id":35306,"asset_file_size":80493}
  • Small_h7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:03:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:03:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:03:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:03:02 +0700","id":35305,"asset_file_size":79509}
  • Small_h6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:02:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:02:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:02:37 +0700","id":35304,"asset_file_size":84473}
  • Small_h5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:02:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:02:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:02:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:02:11 +0700","id":35303,"asset_file_size":83284}
  • Small_h4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:01:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:01:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:01:46 +0700","id":35302,"asset_file_size":84257}
  • Small_h3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 21:01:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 21:01:22 +0700","id":35301,"asset_file_size":84637}
ขนาดย่อ: