นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p5.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23","created_at":"2012/08/07 11:26:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:26:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:35 +0700","id":35575,"asset_file_size":49546}
  • Small_p4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p4.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23","created_at":"2012/08/07 11:25:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:25:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:35 +0700","id":35574,"asset_file_size":46971}
  • Small_p3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e233/2555","created_at":"2012/08/07 11:19:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:19:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:34 +0700","id":35573,"asset_file_size":32585}
  • Small_p2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e232/2555","created_at":"2012/08/07 11:19:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:19:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:34 +0700","id":35572,"asset_file_size":47552}
  • Small_work1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"work1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","created_at":"2012/08/07 11:18:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/02/19 15:05:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/19 15:05:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/19 15:05:43 +0700","id":35571,"asset_file_size":109475}
  • Small_hucky3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hucky3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"concert","created_at":"2012/07/17 09:57:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/17 09:57:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/17 10:02:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/17 10:02:07 +0700","id":35376,"asset_file_size":4077}
  • Small_hucky2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hucky2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"concert","created_at":"2012/07/17 09:56:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/17 09:56:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/17 10:02:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/17 10:02:06 +0700","id":35375,"asset_file_size":5562}
  • Small_hucky {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hucky.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"concert","created_at":"2012/07/17 09:55:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/17 09:55:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/17 10:02:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/17 10:02:05 +0700","id":35374,"asset_file_size":6773}
  • Small_12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2012/07/10 21:10:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/10 21:10:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/10 22:01:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/10 22:01:25 +0700","id":35310,"asset_file_size":81869}
ขนาดย่อ: