นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf2934 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2934.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"p4","created_at":"2012/08/19 17:31:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/19 17:31:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/19 18:01:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/19 18:01:22 +0700","id":35693,"asset_file_size":48633}
  • Small_dscf2932 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2932.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"p3","created_at":"2012/08/19 17:30:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/19 17:30:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/19 18:01:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/19 18:01:22 +0700","id":35692,"asset_file_size":52489}
  • Small_dscf2921 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2921.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"p2","created_at":"2012/08/19 17:29:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/19 17:29:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/19 18:01:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/19 18:01:21 +0700","id":35691,"asset_file_size":40836}
  • Small_dscf2945 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2945.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"p1","created_at":"2012/08/19 17:29:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/19 17:29:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/19 18:01:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/19 18:01:20 +0700","id":35690,"asset_file_size":51616}
  • Small_p10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p10.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23","created_at":"2012/08/07 11:29:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:29:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:39 +0700","id":35580,"asset_file_size":42562}
  • Small_p9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p9.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23","created_at":"2012/08/07 11:29:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:29:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:38 +0700","id":35579,"asset_file_size":45122}
  • Small_p8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p8.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23","created_at":"2012/08/07 11:29:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:29:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:37 +0700","id":35578,"asset_file_size":46615}
  • Small_p7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23","created_at":"2012/08/07 11:26:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:26:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:37 +0700","id":35577,"asset_file_size":48648}
  • Small_p6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p6.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23","created_at":"2012/08/07 11:26:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/07 11:26:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/07 12:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/07 12:01:36 +0700","id":35576,"asset_file_size":30232}
ขนาดย่อ: