นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kunying2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kunying2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e0757","created_at":"2014/01/06 11:33:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/06 11:33:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/06 11:33:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/06 11:33:37 +0700","id":44196,"asset_file_size":129923}
  • Small_kunying1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kunying1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e0757","created_at":"2014/01/06 11:33:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/06 11:33:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/06 11:33:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/06 11:33:21 +0700","id":44195,"asset_file_size":134692}
  • Small_furoshiki {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"furoshiki.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1f\u0e39\u0e42\u0e23\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e34","created_at":"2013/12/17 15:53:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/12/17 15:53:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/17 15:53:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/17 15:53:19 +0700","id":44054,"asset_file_size":89516}
  • Small_flower1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flower1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27","created_at":"2013/11/25 14:13:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/25 14:13:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/25 14:13:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/25 14:13:58 +0700","id":43799,"asset_file_size":90529}
  • Small_pet {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pet.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e09\u0e35\u0e14\u0e27\u0e31\u0e04\u0e0b\u0e35\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07","created_at":"2013/11/20 16:27:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:27:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2013/11/26 16:10:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2013/11/26 16:10:47 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:27:32 +0700","id":43736,"asset_file_size":174657}
  • Small_klongrean8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"klongrean8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e23\u0e32\u0e0a","created_at":"2013/11/20 16:14:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:14:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:14:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:14:08 +0700","id":43735,"asset_file_size":28187}
  • Small_klongrean7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"klongrean7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e23\u0e32\u0e0a","created_at":"2013/11/20 16:13:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:13:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:13:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:13:51 +0700","id":43734,"asset_file_size":93437}
  • Small_klongrean6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"klongrean6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e23\u0e32\u0e0a","created_at":"2013/11/20 16:13:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:13:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:13:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:13:32 +0700","id":43733,"asset_file_size":32055}
  • Small_klongrean5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"klongrean5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e06\u0e23\u0e32\u0e0a","created_at":"2013/11/20 16:13:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:13:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:13:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:13:15 +0700","id":43732,"asset_file_size":30051}
ขนาดย่อ: