นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_45years {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":118219,"modified_at":"2014/04/19 10:21:41 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/04/19 10:21:30 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":46190,"updated_at":"2014/04/19 10:21:41 +0700","asset_file_name":"45years.jpg","description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2014/04/19 10:21:30 +0700"}
 • Tiny_n6314_psuin45concept_-page-018 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":113929,"modified_at":"2014/04/19 10:19:15 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/04/19 10:19:10 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":46189,"updated_at":"2014/04/19 10:19:15 +0700","asset_file_name":"n6314_PSUin45Concept_-page-018.jpg","description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2014/04/19 10:19:10 +0700"}
 • Tiny_45-mcot-png {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":180544,"modified_at":"2014/04/19 10:17:31 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/04/19 10:17:16 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":46188,"updated_at":"2014/04/19 10:17:31 +0700","asset_file_name":"45-mcot-png.jpg","description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2014/04/19 10:17:16 +0700"}
 • Tiny_45-donation-png {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":185059,"modified_at":"2014/04/19 10:16:11 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/04/19 10:16:04 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":46187,"updated_at":"2014/04/19 10:16:11 +0700","asset_file_name":"45-donation-png.jpg","description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2014/04/19 10:16:04 +0700"}
 • Tiny_b4 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":84767,"modified_at":"2014/04/10 15:04:38 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/04/10 15:04:36 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":46005,"updated_at":"2014/04/10 15:04:38 +0700","asset_file_name":"b4.jpg","description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/10 15:04:36 +0700"}
 • Tiny_bi3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":94414,"modified_at":"2014/04/10 15:04:37 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/04/10 15:04:18 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":46004,"updated_at":"2014/04/10 15:04:37 +0700","asset_file_name":"bi3.jpg","description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/10 15:04:18 +0700"}
 • Tiny_bi1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":90883,"modified_at":"2014/04/10 14:36:46 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/04/10 14:36:40 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45998,"updated_at":"2014/04/10 14:36:46 +0700","asset_file_name":"bi1.jpg","description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/10 14:36:40 +0700"}
 • Tiny_bi2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":102708,"modified_at":"2014/04/10 14:36:27 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/04/10 14:36:21 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45997,"updated_at":"2014/04/10 14:36:27 +0700","asset_file_name":"bi2.jpg","description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/10 14:36:21 +0700"}
 • Tiny_staff5 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":37366,"modified_at":"2014/03/08 09:46:39 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/08 09:46:29 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45352,"updated_at":"2014/03/08 09:46:39 +0700","asset_file_name":"staff5.jpg","description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2014/03/08 09:46:29 +0700"}
 • Tiny_staff4 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":81658,"modified_at":"2014/03/08 09:46:19 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/08 09:46:12 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45351,"updated_at":"2014/03/08 09:46:19 +0700","asset_file_name":"staff4.jpg","description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2014/03/08 09:46:12 +0700"}
 • Tiny_staff3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":80091,"modified_at":"2014/03/08 09:46:02 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/08 09:45:56 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45350,"updated_at":"2014/03/08 09:46:02 +0700","asset_file_name":"staff3.jpg","description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:56 +0700"}
 • Tiny_staff2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":95275,"modified_at":"2014/03/08 09:45:42 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/08 09:45:38 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45349,"updated_at":"2014/03/08 09:45:42 +0700","asset_file_name":"staff2.jpg","description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:38 +0700"}
 • Tiny_staff1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":97077,"modified_at":"2014/03/08 09:45:23 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/08 09:45:22 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45348,"updated_at":"2014/03/08 09:45:23 +0700","asset_file_name":"staff1.jpg","description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:22 +0700"}
 • Tiny_staff {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":88181,"modified_at":"2014/03/08 09:45:10 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/08 09:45:06 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45347,"updated_at":"2014/03/08 09:45:10 +0700","asset_file_name":"staff.jpg","description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:06 +0700"}
 • Tiny_dsc04080 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":805020,"modified_at":"2014/03/06 14:44:05 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:44:01 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45298,"updated_at":"2014/03/06 14:44:05 +0700","asset_file_name":"DSC04080.JPG","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:44:01 +0700"}
 • Tiny_dsc04079 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":831917,"modified_at":"2014/03/06 14:43:54 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:43:46 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45297,"updated_at":"2014/03/06 14:43:54 +0700","asset_file_name":"DSC04079.JPG","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:46 +0700"}
 • Tiny_dsc04068 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":565647,"modified_at":"2014/03/06 14:43:33 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:43:29 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45296,"updated_at":"2014/03/06 14:43:33 +0700","asset_file_name":"DSC04068.JPG","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:29 +0700"}
 • Tiny_dsc04038 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":826193,"modified_at":"2014/03/06 14:43:20 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:43:14 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45295,"updated_at":"2014/03/06 14:43:20 +0700","asset_file_name":"DSC04038.JPG","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:14 +0700"}
 • Tiny_dsc04026 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":883560,"modified_at":"2014/03/06 14:42:59 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:42:55 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45294,"updated_at":"2014/03/06 14:42:59 +0700","asset_file_name":"DSC04026.JPG","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:55 +0700"}
 • Tiny_dsc04024 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":873731,"modified_at":"2014/03/06 14:42:46 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:42:38 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45293,"updated_at":"2014/03/06 14:42:46 +0700","asset_file_name":"DSC04024.JPG","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:38 +0700"}
 • Tiny_dsc04017 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":756229,"modified_at":"2014/03/06 14:42:28 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:42:23 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45292,"updated_at":"2014/03/06 14:42:28 +0700","asset_file_name":"DSC04017.JPG","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:23 +0700"}
 • Tiny_dsc04016 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":1023994,"modified_at":"2014/03/06 14:42:10 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:42:07 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45291,"updated_at":"2014/03/06 14:42:10 +0700","asset_file_name":"DSC04016.JPG","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:07 +0700"}
 • Tiny_pop1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":75122,"modified_at":"2014/03/06 14:41:54 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:41:52 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45290,"updated_at":"2014/03/06 14:41:54 +0700","asset_file_name":"pop1.jpg","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:41:52 +0700"}
 • Tiny_1898080_754456477897784_763276390_n {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":78393,"modified_at":"2014/03/06 14:41:20 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/06 14:41:19 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45289,"updated_at":"2014/03/06 14:41:20 +0700","asset_file_name":"1898080_754456477897784_763276390_n.jpg","description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","asset_updated_at":"2014/03/06 14:41:19 +0700"}
 • Tiny_prapasuk12 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":220724,"modified_at":"2014/03/02 15:02:40 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2014/03/02 14:42:17 +0700","media_folder_id":732,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":45221,"updated_at":"2014/03/02 15:02:40 +0700","asset_file_name":"prapasuk12.jpg","description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/03/02 14:42:17 +0700"}
ขนาดย่อ: