นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_45years {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"45years.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2014/04/19 10:21:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/19 10:21:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/19 10:21:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/19 10:21:41 +0700","id":46190,"asset_file_size":118219}
 • Ico64_n6314_psuin45concept_-page-018 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"n6314_PSUin45Concept_-page-018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2014/04/19 10:19:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/19 10:19:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/19 10:19:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/19 10:19:15 +0700","id":46189,"asset_file_size":113929}
 • Ico64_45-mcot-png {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"45-mcot-png.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2014/04/19 10:17:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/19 10:17:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/19 10:17:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/19 10:17:31 +0700","id":46188,"asset_file_size":180544}
 • Ico64_45-donation-png {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"45-donation-png.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2014/04/19 10:16:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/19 10:16:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/19 10:16:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/19 10:16:11 +0700","id":46187,"asset_file_size":185059}
 • Ico64_b4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/04/10 15:04:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/10 15:04:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 15:04:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 15:04:38 +0700","id":46005,"asset_file_size":84767}
 • Ico64_bi3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bi3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/04/10 15:04:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/10 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 15:04:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 15:04:37 +0700","id":46004,"asset_file_size":94414}
 • Ico64_bi1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bi1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/04/10 14:36:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/10 14:36:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 14:36:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 14:36:46 +0700","id":45998,"asset_file_size":90883}
 • Ico64_bi2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bi2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/04/10 14:36:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/10 14:36:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 14:36:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 14:36:27 +0700","id":45997,"asset_file_size":102708}
 • Ico64_staff5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:46:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:46:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:46:39 +0700","id":45352,"asset_file_size":37366}
 • Ico64_staff4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:46:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:46:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:46:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:46:19 +0700","id":45351,"asset_file_size":81658}
 • Ico64_staff3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:45:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:46:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:46:02 +0700","id":45350,"asset_file_size":80091}
 • Ico64_staff2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:45:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:45:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:45:42 +0700","id":45349,"asset_file_size":95275}
 • Ico64_staff1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:45:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:45:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:45:23 +0700","id":45348,"asset_file_size":97077}
 • Ico64_staff {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:45:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:45:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:45:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:45:10 +0700","id":45347,"asset_file_size":88181}
 • Ico64_dsc04080 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04080.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:44:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:44:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:44:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:44:05 +0700","id":45298,"asset_file_size":805020}
 • Ico64_dsc04079 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04079.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:43:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:43:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:43:54 +0700","id":45297,"asset_file_size":831917}
 • Ico64_dsc04068 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04068.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:43:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:43:33 +0700","id":45296,"asset_file_size":565647}
 • Ico64_dsc04038 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04038.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:43:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:43:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:43:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:43:20 +0700","id":45295,"asset_file_size":826193}
 • Ico64_dsc04026 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04026.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:42:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:42:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:42:59 +0700","id":45294,"asset_file_size":883560}
 • Ico64_dsc04024 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04024.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:42:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:42:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:42:46 +0700","id":45293,"asset_file_size":873731}
 • Ico64_dsc04017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04017.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:42:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:42:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:42:28 +0700","id":45292,"asset_file_size":756229}
 • Ico64_dsc04016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC04016.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:42:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:42:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:42:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:42:10 +0700","id":45291,"asset_file_size":1023994}
 • Ico64_pop1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pop1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:41:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:41:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:41:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:41:54 +0700","id":45290,"asset_file_size":75122}
 • Ico64_1898080_754456477897784_763276390_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1898080_754456477897784_763276390_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e28\u0e25","created_at":"2014/03/06 14:41:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 14:41:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 14:41:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 14:41:20 +0700","id":45289,"asset_file_size":78393}
 • Ico64_prapasuk12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:42:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:42:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 15:02:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 15:02:40 +0700","id":45221,"asset_file_size":220724}
 • Ico64_prapasuk11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:31:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:31:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 15:02:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 15:02:39 +0700","id":45220,"asset_file_size":54239}
 • Ico64_prapasuk10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:29:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:29:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:29:30 +0700","id":45219,"asset_file_size":48554}
 • Ico64_prapasuk9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","id":45218,"asset_file_size":160541}
 • Ico64_prapasuk8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","id":45217,"asset_file_size":59108}
 • Ico64_prapasuk7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","id":45216,"asset_file_size":54239}
 • Ico64_prapasuk6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","id":45215,"asset_file_size":61067}
 • Ico64_prapasuk4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","id":45214,"asset_file_size":67590}
 • Ico64_prapasuk3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","id":45213,"asset_file_size":58775}
 • Ico64_prapasuk2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prapasuk2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","id":45212,"asset_file_size":64161}
 • Ico64_kantate11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","id":44880,"asset_file_size":60175}
 • Ico64_kantate10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","id":44879,"asset_file_size":62480}
ขนาดย่อ: