นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_45years {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"45years.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2014/04/19 10:21:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/19 10:21:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/19 10:21:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/19 10:21:41 +0700","id":46190,"asset_file_size":118219}
  • Small_n6314_psuin45concept_-page-018 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"n6314_PSUin45Concept_-page-018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2014/04/19 10:19:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/19 10:19:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/19 10:19:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/19 10:19:15 +0700","id":46189,"asset_file_size":113929}
  • Small_45-mcot-png {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"45-mcot-png.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2014/04/19 10:17:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/19 10:17:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/19 10:17:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/19 10:17:31 +0700","id":46188,"asset_file_size":180544}
  • Small_45-donation-png {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"45-donation-png.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"45 \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2014/04/19 10:16:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/19 10:16:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/19 10:16:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/19 10:16:11 +0700","id":46187,"asset_file_size":185059}
  • Small_b4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/04/10 15:04:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/10 15:04:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 15:04:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 15:04:38 +0700","id":46005,"asset_file_size":84767}
  • Small_bi3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bi3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/04/10 15:04:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/10 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 15:04:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 15:04:37 +0700","id":46004,"asset_file_size":94414}
  • Small_bi1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bi1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/04/10 14:36:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/10 14:36:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 14:36:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 14:36:46 +0700","id":45998,"asset_file_size":90883}
  • Small_bi2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bi2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e31\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/04/10 14:36:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/10 14:36:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/10 14:36:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/10 14:36:27 +0700","id":45997,"asset_file_size":102708}
  • Small_staff5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"staff5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":732,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/03/08 09:46:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/08 09:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/08 09:46:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/08 09:46:39 +0700","id":45352,"asset_file_size":37366}
ขนาดย่อ: