นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

BuNcH
Ico64
อภิชาติ เกื้อก่อบุญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > apichat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1080457 {"modified_at":"2012/11/21 21:02:08 +0700","id":36912,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1080457.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/21 21:02:08 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e31\u0e27 \u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2012/11/21 20:36:34 +0700","asset_updated_at":"2012/11/21 20:36:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84668}
  • Small_p1080530 {"modified_at":"2012/11/21 21:02:07 +0700","id":36911,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1080530.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/21 21:02:07 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e01\u0e30\u0e14\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/11/21 20:34:02 +0700","asset_updated_at":"2012/11/21 20:34:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102307}
  • Small_p1080524 {"modified_at":"2012/11/21 21:02:06 +0700","id":36910,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1080524.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/21 21:02:06 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e41\u0e01\u0e30\u0e14\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/11/21 20:22:08 +0700","asset_updated_at":"2012/11/21 20:22:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":97833}
  • Small_bunch {"modified_at":"2012/11/06 17:02:13 +0700","id":36625,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bunch.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/06 17:02:13 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23","created_at":"2012/11/06 16:27:42 +0700","asset_updated_at":"2012/11/06 16:27:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44327}
  • Small_lส้มโอ {"modified_at":"2011/06/01 16:44:27 +0700","id":24660,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"l\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e42\u0e2d.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:27 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e2d\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29","created_at":"2010/09/09 22:23:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":748829}
  • Small_เงาะ {"modified_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","id":24659,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e07\u0e32\u0e30.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u0e40\u0e07\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29","created_at":"2010/09/09 22:15:50 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1249174}
  • Small_ต้า {"modified_at":"2011/06/01 16:44:25 +0700","id":24658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e15\u0e49\u0e32.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:25 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u0e40\u0e07\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29","created_at":"2010/09/09 21:58:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1977131}
  • Small_img_8216 {"modified_at":"2011/05/31 18:40:27 +0700","id":20350,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_8216.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:27 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u003Cp\u003E3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2010/01/25 15:43:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5818109}
  • Small_เพท {"modified_at":"2011/06/01 16:38:13 +0700","id":19385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e1e\u0e17.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:13 +0700","media_folder_id":1226,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e2f \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07","created_at":"2009/12/15 16:20:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98062}
ขนาดย่อ: