นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปนไท
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > anupong.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_imag2259 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2259.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:19:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:43 +0700","id":27940,"asset_file_size":1012000}
  • Small_imag2264 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2264.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:17:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:43 +0700","id":27939,"asset_file_size":982432}
  • Small_imag2258 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2258.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:16:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:42 +0700","id":27938,"asset_file_size":749844}
  • Small_imag2249 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2249.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:15:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:39 +0700","id":27937,"asset_file_size":1513442}
  • Small_imag2236 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2236.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:13:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:39 +0700","id":27936,"asset_file_size":873881}
  • Small_imag2235 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2235.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:12:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:38 +0700","id":27935,"asset_file_size":534715}
  • Small_imag2233 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2233.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:11:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:35 +0700","id":27934,"asset_file_size":648321}
  • Small_imag2209 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2209.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:09:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:35 +0700","id":27933,"asset_file_size":807192}
  • Small_imag2206 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMAG2206.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":736,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2011/04/12 01:08:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:34 +0700","id":27932,"asset_file_size":884714}
ขนาดย่อ: