นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

Main > anothai.p

No folder found
  • Small_pain24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Pain24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Pain","asset_file_size":968799,"modified_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63128,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_music24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Music24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Music","asset_file_size":809292,"modified_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63127,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_look24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Look24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Look","asset_file_size":562747,"modified_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63126,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_life24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Life","asset_file_size":631696,"modified_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63125,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_learned24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Learned24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Learned","asset_file_size":698516,"modified_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63124,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_happiness24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Happiness24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Happiness","asset_file_size":496872,"modified_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63123,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_friends24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Friends24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Friends","asset_file_size":522802,"modified_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63122,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_loyalty24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"LOyalty24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Loyalty","asset_file_size":681093,"modified_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63121,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_change24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Change24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Change","asset_file_size":567772,"modified_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63120,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: