นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_change13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Change","asset_updated_at":"2019/01/13 11:16:20 +0700","asset_file_name":"Change13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":785073,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:16:20 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:16:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:16:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_today13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Today","asset_updated_at":"2019/01/13 11:15:57 +0700","asset_file_name":"Today13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":577896,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:15:57 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:16:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:16:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_beauty13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Beauty","asset_updated_at":"2019/01/13 11:15:29 +0700","asset_file_name":"Beauty13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":602034,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:15:29 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:15:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:15:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_fears13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Fears","asset_updated_at":"2019/01/13 11:15:00 +0700","asset_file_name":"Fears13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":535188,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:15:00 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:15:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:15:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiness13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happiness","asset_updated_at":"2019/01/13 11:14:22 +0700","asset_file_name":"Happiness13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":833807,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:14:22 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:14:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:14:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_hatred13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Hatred","asset_updated_at":"2019/01/13 11:13:55 +0700","asset_file_name":"Hatred13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":763714,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:13:55 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:14:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:14:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bekind13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"BeKind","asset_updated_at":"2019/01/13 11:13:31 +0700","asset_file_name":"BeKind13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":604687,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:13:31 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:13:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:13:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/01/13 11:13:00 +0700","asset_file_name":"Life13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":594217,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:13:00 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:13:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:13:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happy13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happy","asset_updated_at":"2019/01/13 11:12:18 +0700","asset_file_name":"Happy13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":709774,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:12:18 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:12:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:12:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_habit13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Habit","asset_updated_at":"2019/01/13 11:11:51 +0700","asset_file_name":"Habit13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62684,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":526016,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:11:51 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:12:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:12:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happiness2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happiness","asset_updated_at":"2019/01/03 00:25:30 +0700","asset_file_name":"Happiness2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62672,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":916304,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:25:30 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:25:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:25:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_power2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Power","asset_updated_at":"2019/01/03 00:24:59 +0700","asset_file_name":"Power2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62671,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":468300,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:24:59 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:25:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:25:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_light2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Light","asset_updated_at":"2019/01/03 00:21:21 +0700","asset_file_name":"Light2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62670,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1018400,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:21:21 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:21:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:21:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happy2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happy","asset_updated_at":"2019/01/03 00:20:48 +0700","asset_file_name":"Happy2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62669,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":543692,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:20:48 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:20:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:20:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_behavior2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Behavior","asset_updated_at":"2019/01/03 00:20:16 +0700","asset_file_name":"Behavior2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62668,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":708788,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:20:16 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:20:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:20:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_aspect2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Aspect","asset_updated_at":"2019/01/03 00:19:35 +0700","asset_file_name":"Aspect2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62667,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":564358,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:19:35 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:19:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:19:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_obstacles2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Obstacles","asset_updated_at":"2019/01/03 00:18:59 +0700","asset_file_name":"Obstacles2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62666,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":556307,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:18:59 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:19:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:19:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_respect2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"respect","asset_updated_at":"2019/01/03 00:17:01 +0700","asset_file_name":"Respect2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62665,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":650005,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:17:01 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:17:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:17:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_selfrespect2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Self-respect","asset_updated_at":"2019/01/03 00:15:51 +0700","asset_file_name":"SelfRespect2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62664,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":930995,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:15:51 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:15:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:15:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_occasion2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Occasion","asset_updated_at":"2019/01/03 00:14:40 +0700","asset_file_name":"Occasion2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62663,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":518452,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:14:40 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:14:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:14:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_lyrics2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Lyrics","asset_updated_at":"2019/01/03 00:13:34 +0700","asset_file_name":"Lyrics2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62662,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":901527,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:13:34 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:13:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:13:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_age2jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Age","asset_updated_at":"2019/01/03 00:12:58 +0700","asset_file_name":"Age2Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":929863,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/03 00:12:58 +0700","modified_at":"2019/01/03 00:13:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:13:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_expect21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Expect","asset_updated_at":"2018/12/21 01:26:38 +0700","asset_file_name":"Expect21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62660,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":709702,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:26:38 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:26:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:26:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_plan21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Plan","asset_updated_at":"2018/12/21 01:26:04 +0700","asset_file_name":"Plan21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":448618,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:26:04 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:26:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:26:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_truth21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Truth","asset_updated_at":"2018/12/21 01:25:34 +0700","asset_file_name":"Truth21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":480693,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:25:35 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:25:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:25:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_love21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2018/12/21 01:25:04 +0700","asset_file_name":"Love21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":507318,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:25:04 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:25:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:25:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2018/12/21 01:24:33 +0700","asset_file_name":"Life21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62656,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":596717,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:24:33 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:24:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:24:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_rise21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Rise","asset_updated_at":"2018/12/21 01:24:03 +0700","asset_file_name":"Rise21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62655,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":614001,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:24:03 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:24:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:24:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_gone21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Gone","asset_updated_at":"2018/12/21 01:23:31 +0700","asset_file_name":"Gone21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62654,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":759975,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:23:31 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:23:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:23:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_other21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Other","asset_updated_at":"2018/12/21 01:23:08 +0700","asset_file_name":"Other21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62653,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":479826,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:23:09 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:23:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:23:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_strong21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Strong","asset_updated_at":"2018/12/21 01:22:28 +0700","asset_file_name":"Strong21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62652,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":571047,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:22:28 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:22:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:22:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_expensive21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Expensive","asset_updated_at":"2018/12/21 01:21:57 +0700","asset_file_name":"Expensive21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62651,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":442531,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:21:57 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:22:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_worth21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Worth","asset_updated_at":"2018/12/21 01:21:27 +0700","asset_file_name":"Worth21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62650,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":524799,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:21:27 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:21:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:21:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_hope21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Hope","asset_updated_at":"2018/12/21 01:20:54 +0700","asset_file_name":"Hope21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62649,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":566567,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:20:54 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:20:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:20:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_kindness21dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Kindness","asset_updated_at":"2018/12/21 01:20:19 +0700","asset_file_name":"Kindness21Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62648,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":578730,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/21 01:20:19 +0700","modified_at":"2018/12/21 01:20:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:20:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_change1dec18 {"member_only_commentable":true,"description":"Change","asset_updated_at":"2018/12/01 15:41:00 +0700","asset_file_name":"Change1Dec18.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62646,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":607232,"media_folder_id":41,"created_at":"2018/12/01 15:41:00 +0700","modified_at":"2018/12/01 15:41:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:41:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: