นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_change13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:16:23 +0700","id":62693,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Change13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:16:23 +0700","media_folder_id":41,"description":"Change","created_at":"2019/01/13 11:16:20 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:16:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":785073}
 • Ico64_today13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:16:01 +0700","id":62692,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Today13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:16:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Today","created_at":"2019/01/13 11:15:57 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:15:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":577896}
 • Ico64_beauty13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:15:33 +0700","id":62691,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Beauty13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:15:33 +0700","media_folder_id":41,"description":"Beauty","created_at":"2019/01/13 11:15:29 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:15:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":602034}
 • Ico64_fears13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:15:05 +0700","id":62690,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fears13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:15:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"Fears","created_at":"2019/01/13 11:15:00 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:15:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":535188}
 • Ico64_happiness13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:14:28 +0700","id":62689,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:14:28 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/01/13 11:14:22 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:14:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":833807}
 • Ico64_hatred13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:14:00 +0700","id":62688,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hatred13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:14:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Hatred","created_at":"2019/01/13 11:13:55 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:13:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":763714}
 • Ico64_bekind13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:13:37 +0700","id":62687,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BeKind13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:13:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"BeKind","created_at":"2019/01/13 11:13:31 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:13:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":604687}
 • Ico64_life13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:13:05 +0700","id":62686,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:13:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/01/13 11:13:00 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:13:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":594217}
 • Ico64_happy13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:12:22 +0700","id":62685,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happy13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:12:22 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happy","created_at":"2019/01/13 11:12:18 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:12:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":709774}
 • Ico64_habit13jan19 {"modified_at":"2019/01/13 11:12:00 +0700","id":62684,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Habit13Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:12:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Habit","created_at":"2019/01/13 11:11:51 +0700","asset_updated_at":"2019/01/13 11:11:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":526016}
 • Ico64_happiness2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:25:37 +0700","id":62672,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:25:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/01/03 00:25:30 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:25:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":916304}
 • Ico64_power2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:25:04 +0700","id":62671,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Power2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:25:04 +0700","media_folder_id":41,"description":"Power","created_at":"2019/01/03 00:24:59 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:24:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":468300}
 • Ico64_light2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:21:26 +0700","id":62670,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Light2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:21:26 +0700","media_folder_id":41,"description":"Light","created_at":"2019/01/03 00:21:21 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:21:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1018400}
 • Ico64_happy2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:20:53 +0700","id":62669,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happy2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:20:53 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happy","created_at":"2019/01/03 00:20:48 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:20:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":543692}
 • Ico64_behavior2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:20:21 +0700","id":62668,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Behavior2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:20:21 +0700","media_folder_id":41,"description":"Behavior","created_at":"2019/01/03 00:20:16 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:20:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":708788}
 • Ico64_aspect2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:19:38 +0700","id":62667,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Aspect2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:19:38 +0700","media_folder_id":41,"description":"Aspect","created_at":"2019/01/03 00:19:35 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:19:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":564358}
 • Ico64_obstacles2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:19:06 +0700","id":62666,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Obstacles2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:19:06 +0700","media_folder_id":41,"description":"Obstacles","created_at":"2019/01/03 00:18:59 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:18:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":556307}
 • Ico64_respect2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:17:08 +0700","id":62665,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Respect2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:17:08 +0700","media_folder_id":41,"description":"respect","created_at":"2019/01/03 00:17:01 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:17:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":650005}
 • Ico64_selfrespect2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:15:55 +0700","id":62664,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SelfRespect2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:15:55 +0700","media_folder_id":41,"description":"Self-respect","created_at":"2019/01/03 00:15:51 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:15:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":930995}
 • Ico64_occasion2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:14:43 +0700","id":62663,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Occasion2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:14:43 +0700","media_folder_id":41,"description":"Occasion","created_at":"2019/01/03 00:14:40 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:14:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":518452}
 • Ico64_lyrics2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:13:40 +0700","id":62662,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Lyrics2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:13:40 +0700","media_folder_id":41,"description":"Lyrics","created_at":"2019/01/03 00:13:34 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:13:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":901527}
 • Ico64_age2jan19 {"modified_at":"2019/01/03 00:13:02 +0700","id":62661,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Age2Jan19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/03 00:13:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Age","created_at":"2019/01/03 00:12:58 +0700","asset_updated_at":"2019/01/03 00:12:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":929863}
 • Ico64_expect21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:26:44 +0700","id":62660,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Expect21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:26:44 +0700","media_folder_id":41,"description":"Expect","created_at":"2018/12/21 01:26:38 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:26:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":709702}
 • Ico64_plan21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:26:07 +0700","id":62659,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Plan21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:26:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"Plan","created_at":"2018/12/21 01:26:04 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:26:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":448618}
 • Ico64_truth21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:25:39 +0700","id":62658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Truth21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:25:39 +0700","media_folder_id":41,"description":"Truth","created_at":"2018/12/21 01:25:35 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:25:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":480693}
 • Ico64_love21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:25:07 +0700","id":62657,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:25:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2018/12/21 01:25:04 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:25:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":507318}
 • Ico64_life21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:24:39 +0700","id":62656,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:24:39 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2018/12/21 01:24:33 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:24:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":596717}
 • Ico64_rise21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:24:07 +0700","id":62655,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Rise21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:24:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"Rise","created_at":"2018/12/21 01:24:03 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:24:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":614001}
 • Ico64_gone21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:23:34 +0700","id":62654,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Gone21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:23:34 +0700","media_folder_id":41,"description":"Gone","created_at":"2018/12/21 01:23:31 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:23:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":759975}
 • Ico64_other21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:23:12 +0700","id":62653,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Other21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:23:12 +0700","media_folder_id":41,"description":"Other","created_at":"2018/12/21 01:23:09 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:23:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":479826}
 • Ico64_strong21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:22:34 +0700","id":62652,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Strong21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:22:34 +0700","media_folder_id":41,"description":"Strong","created_at":"2018/12/21 01:22:28 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:22:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":571047}
 • Ico64_expensive21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:22:02 +0700","id":62651,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Expensive21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:22:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Expensive","created_at":"2018/12/21 01:21:57 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:21:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":442531}
 • Ico64_worth21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:21:34 +0700","id":62650,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Worth21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:21:34 +0700","media_folder_id":41,"description":"Worth","created_at":"2018/12/21 01:21:27 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:21:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":524799}
 • Ico64_hope21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:20:57 +0700","id":62649,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hope21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:20:57 +0700","media_folder_id":41,"description":"Hope","created_at":"2018/12/21 01:20:54 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:20:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":566567}
 • Ico64_kindness21dec18 {"modified_at":"2018/12/21 01:20:25 +0700","id":62648,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kindness21Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/21 01:20:25 +0700","media_folder_id":41,"description":"Kindness","created_at":"2018/12/21 01:20:19 +0700","asset_updated_at":"2018/12/21 01:20:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":578730}
 • Ico64_change1dec18 {"modified_at":"2018/12/01 15:41:02 +0700","id":62646,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Change1Dec18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/01 15:41:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Change","created_at":"2018/12/01 15:41:00 +0700","asset_updated_at":"2018/12/01 15:41:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":607232}
ขนาดย่อ: