นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pain24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","id":63128,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Pain24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:21:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Pain","created_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":968799}
  • Small_music24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","id":63127,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Music24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:21:21 +0700","media_folder_id":41,"description":"Music","created_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:21:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":809292}
  • Small_look24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","id":63126,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Look24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:47 +0700","media_folder_id":41,"description":"Look","created_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":562747}
  • Small_life24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","id":63125,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:23 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:20:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":631696}
  • Small_learned24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","id":63124,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Learned24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:20:03 +0700","media_folder_id":41,"description":"Learned","created_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":698516}
  • Small_happiness24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","id":63123,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:19:36 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:19:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":496872}
  • Small_friends24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","id":63122,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Friends24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:19:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Friends","created_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":522802}
  • Small_loyalty24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","id":63121,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LOyalty24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:18:38 +0700","media_folder_id":41,"description":"Loyalty","created_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:18:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":681093}
  • Small_change24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","id":63120,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Change24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:17:23 +0700","media_folder_id":41,"description":"Change","created_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:17:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":567772}
ขนาดย่อ: