นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_look7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","id":63035,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Look7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","media_folder_id":41,"description":"Look","created_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":545059}
  • Small_love6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:58:49 +0700","id":63034,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:49 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/07/07 09:58:42 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:58:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":548447}
  • Small_noise7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:58:25 +0700","id":63033,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Noise7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:25 +0700","media_folder_id":41,"description":"Noise","created_at":"2019/07/07 09:58:19 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:58:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":602242}
  • Small_test6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","id":63032,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Test6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Test","created_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":429391}
  • Small_start6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","id":63031,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Start6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","media_folder_id":41,"description":"Start","created_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":660769}
  • Small_smile7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","id":63030,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Smile7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","media_folder_id":41,"description":"Smile","created_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":595517}
  • Small_silence7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","id":63029,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Silence7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","media_folder_id":41,"description":"Silence","created_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":658152}
  • Small_trouble6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","id":63028,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Trouble6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Trouble","created_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":567382}
  • Small_world6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","id":63027,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"World6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","media_folder_id":41,"description":"World","created_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":575458}
ขนาดย่อ: