นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

Main > anothai.p

No folder found
  • Small_blessed8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Blessed8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:38:48 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:38:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:38:55 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Blessed","asset_file_size":564041,"modified_at":"2019/09/09 00:38:55 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63143,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hands8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Hands8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:37:09 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:37:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:37:16 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Hands","asset_file_size":663177,"modified_at":"2019/09/09 00:37:16 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63142,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_change8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Change8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:35:35 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:35:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:35:42 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Change","asset_file_size":821011,"modified_at":"2019/09/09 00:35:42 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63141,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_version24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Version24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:24:41 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:24:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:24:48 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Version","asset_file_size":500937,"modified_at":"2019/08/24 17:24:48 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63134,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_time24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Time24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:24:17 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:24:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:24:24 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Time","asset_file_size":655891,"modified_at":"2019/08/24 17:24:24 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63133,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thing24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Thing24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:23:53 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:59 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Thing","asset_file_size":472573,"modified_at":"2019/08/24 17:23:59 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63132,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_smile24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Smile24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:23:29 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:35 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Smile","asset_file_size":511456,"modified_at":"2019/08/24 17:23:35 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63131,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_path24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Path24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:23:03 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:10 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Path","asset_file_size":616442,"modified_at":"2019/08/24 17:23:10 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63130,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_painting24aug19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Painting24Aug19.PNG","created_at":"2019/08/24 17:22:40 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:22:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:22:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Painting","asset_file_size":432950,"modified_at":"2019/08/24 17:22:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63129,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: