นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_hurt12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Hurt12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:08:53 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:08:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:09:00 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Hurt","asset_file_size":653334,"modified_at":"2019/05/13 00:09:00 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62920,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_happiness12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Happiness12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:08:32 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:08:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:08:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Happiness","asset_file_size":555211,"modified_at":"2019/05/13 00:08:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62919,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_force12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Force12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:47:40 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:47:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:47:43 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Force","asset_file_size":675330,"modified_at":"2019/05/12 23:47:43 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62918,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_focus12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Focus12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:47:15 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:47:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:47:20 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Focus","asset_file_size":547165,"modified_at":"2019/05/12 23:47:20 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62917,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_success12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Success12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:46:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:16:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:16:56 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Success","asset_file_size":703801,"modified_at":"2019/05/13 00:16:56 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62916,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_consciousness12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Consciousness12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:45:37 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:45:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:45:40 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Consciousness","asset_file_size":650833,"modified_at":"2019/05/12 23:45:40 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62915,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_betterbe12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"BetterBe12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:45:09 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:45:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:45:13 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"BetterBe","asset_file_size":633793,"modified_at":"2019/05/12 23:45:13 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62914,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cupid12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Cupid12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:44:31 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:44:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:44:36 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Cupid","asset_file_size":908333,"modified_at":"2019/05/12 23:44:36 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62913,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sharesetting {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ShareSetting.PNG","created_at":"2019/05/08 22:19:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/08 22:19:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/08 22:19:09 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"setting","asset_file_size":9764,"modified_at":"2019/05/08 22:19:09 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62898,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thought28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Thought28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:28:18 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:28:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:28:21 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Thought","asset_file_size":573930,"modified_at":"2019/04/29 00:28:21 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62885,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thankful28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Thankful28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:27:50 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:27:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:27:54 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Thankful","asset_file_size":504471,"modified_at":"2019/04/29 00:27:54 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62884,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_people28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"People28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:27:23 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:27:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:27:31 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"People","asset_file_size":634393,"modified_at":"2019/04/29 00:27:31 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62883,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_moveon28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"MoveOn28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:26:29 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:26:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:26:33 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"MoveOn","asset_file_size":990414,"modified_at":"2019/04/29 00:26:33 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62882,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_learn28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Learn28APr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:25:56 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:26:00 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Learn","asset_file_size":761467,"modified_at":"2019/04/29 00:26:00 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62881,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_laught28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Laught28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:25:31 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:25:37 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Laught","asset_file_size":545116,"modified_at":"2019/04/29 00:25:37 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62880,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_joy28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Joy28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:25:05 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:25:09 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Joy","asset_file_size":482753,"modified_at":"2019/04/29 00:25:09 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62879,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_life28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:24:37 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:24:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:24:41 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Life","asset_file_size":709299,"modified_at":"2019/04/29 00:24:41 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62878,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_failure28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Failure28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:23:48 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:23:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:53 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Failure","asset_file_size":945789,"modified_at":"2019/04/29 00:23:53 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62877,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_encourage28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Encourage28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:23:23 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:23:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:30 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Encourage","asset_file_size":435319,"modified_at":"2019/04/29 00:23:30 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62876,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_confidence28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Confidence28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:22:56 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:22:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Confidence","asset_file_size":530680,"modified_at":"2019/04/29 00:23:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62875,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_children28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Children28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:22:28 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:22:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:22:34 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Children","asset_file_size":448668,"modified_at":"2019/04/29 00:22:34 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62874,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_enough28apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Enough28Apr19.PNG","created_at":"2019/04/29 00:21:54 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:21:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:22:01 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Enough","asset_file_size":777108,"modified_at":"2019/04/29 00:22:01 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62873,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_worry18apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Worry18Apr19.PNG","created_at":"2019/04/19 18:12:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:12:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:12:31 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Worry","asset_file_size":872342,"modified_at":"2019/04/19 18:12:31 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62858,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_wealth18apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Wealth18Apr19.PNG","created_at":"2019/04/19 18:11:58 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:11:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:12:08 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Wealth","asset_file_size":747210,"modified_at":"2019/04/19 18:12:08 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62857,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_remain18apr19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Remain18Apr19.PNG","created_at":"2019/04/19 18:11:32 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:11:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:11:37 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Remain","asset_file_size":714872,"modified_at":"2019/04/19 18:11:37 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62856,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: