นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_everyday24feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Everyday","asset_updated_at":"2019/02/24 18:54:50 +0700","asset_file_name":"Everyday24Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62766,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":919129,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/24 18:54:50 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:54:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/24 18:54:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_courage24feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Courage","asset_updated_at":"2019/02/24 18:54:18 +0700","asset_file_name":"Courage24Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62765,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":833588,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/24 18:54:18 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:54:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/24 18:54:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cheer24feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Cheer","asset_updated_at":"2019/02/24 18:53:25 +0700","asset_file_name":"Cheer24Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62764,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":479159,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/24 18:53:25 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:53:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/24 18:53:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_attitude24feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Attitude","asset_updated_at":"2019/02/24 18:52:56 +0700","asset_file_name":"Attitude24Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62763,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":711495,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/24 18:52:56 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:53:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/24 18:53:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_tree16feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Tree","asset_updated_at":"2019/02/17 10:49:54 +0700","asset_file_name":"Tree16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62758,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":756820,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:49:54 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:49:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:49:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_time16feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Time","asset_updated_at":"2019/02/17 10:49:21 +0700","asset_file_name":"Time16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62757,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":496980,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:49:21 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:49:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:49:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_stone16feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Stone","asset_updated_at":"2019/02/17 10:48:55 +0700","asset_file_name":"Stone16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62756,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":589209,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:48:55 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:48:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:48:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_need17feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Need","asset_updated_at":"2019/02/17 10:48:28 +0700","asset_file_name":"Need17Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62755,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":563027,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:48:28 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:48:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:48:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_live16feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Live","asset_updated_at":"2019/02/17 10:48:01 +0700","asset_file_name":"Live16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62754,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":626951,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:48:01 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:48:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:48:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_inventors17feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Inventors","asset_updated_at":"2019/02/17 10:47:32 +0700","asset_file_name":"Inventors17Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62753,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":411237,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:47:32 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:47:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:47:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_fear16feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Fear","asset_updated_at":"2019/02/17 10:47:03 +0700","asset_file_name":"Fear16Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62752,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":683063,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:47:03 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:47:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:47:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_enough17feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Enough","asset_updated_at":"2019/02/17 10:45:29 +0700","asset_file_name":"Enough17Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62751,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":830874,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:45:29 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:45:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:45:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_doing17feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Doing","asset_updated_at":"2019/02/17 10:44:10 +0700","asset_file_name":"Doing17Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62750,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":813862,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/17 10:44:10 +0700","modified_at":"2019/02/17 10:44:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/17 10:44:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_balance5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Balance","asset_updated_at":"2019/02/05 12:25:50 +0700","asset_file_name":"Balance5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62738,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":585389,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:25:50 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:25:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:25:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_child5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Child","asset_updated_at":"2019/02/05 12:24:53 +0700","asset_file_name":"Child5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62737,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":700233,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:24:53 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:25:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:25:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_day5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Day","asset_updated_at":"2019/02/05 12:22:50 +0700","asset_file_name":"Day5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62736,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":422808,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:22:50 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:22:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:22:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_laugh5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Laugh","asset_updated_at":"2019/02/05 12:22:02 +0700","asset_file_name":"Laugh5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62735,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":434607,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:22:02 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:22:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:22:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_light5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Light","asset_updated_at":"2019/02/05 12:19:38 +0700","asset_file_name":"Light5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62734,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":506206,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:19:38 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:19:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:19:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_moment5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/02/05 12:18:27 +0700","asset_file_name":"Moment5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62733,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":558458,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:16:54 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:18:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:18:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_tree5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Tree","asset_updated_at":"2019/02/05 12:15:44 +0700","asset_file_name":"Tree5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62732,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":559255,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:15:44 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:15:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:15:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_observe5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Observe","asset_updated_at":"2019/02/05 12:14:32 +0700","asset_file_name":"Observe5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62731,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":872089,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:14:32 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:14:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:14:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/02/05 12:11:37 +0700","asset_file_name":"Life5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62730,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1003224,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:11:37 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:11:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:11:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_abundance5feb19 {"member_only_commentable":true,"description":"Abundance","asset_updated_at":"2019/02/05 12:09:30 +0700","asset_file_name":"Abundance5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62729,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":331652,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/02/05 12:09:30 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:09:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/05 12:09:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_thought26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Thought","asset_updated_at":"2019/01/26 20:57:05 +0700","asset_file_name":"Thought26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62714,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":495840,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:57:05 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:57:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:57:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_things26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Things","asset_updated_at":"2019/01/26 20:56:11 +0700","asset_file_name":"Things26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62713,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":409001,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:56:11 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:56:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:56:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_strong26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Strong","asset_updated_at":"2019/01/26 20:55:43 +0700","asset_file_name":"Strong26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":672732,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:55:43 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:55:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:55:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_rich26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Rich","asset_updated_at":"2019/01/26 20:55:20 +0700","asset_file_name":"Rich26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62711,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":472841,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:55:20 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:55:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:55:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/01/26 20:54:48 +0700","asset_file_name":"Life26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":578460,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:54:49 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:54:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:54:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_journey26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Journey","asset_updated_at":"2019/01/26 20:54:23 +0700","asset_file_name":"Journey26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62709,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":438271,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:54:23 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:54:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:54:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_feel26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Feel","asset_updated_at":"2019/01/26 20:53:55 +0700","asset_file_name":"Feel26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":513929,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:53:55 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:54:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:54:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_diligence26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Diligence","asset_updated_at":"2019/01/26 20:53:24 +0700","asset_file_name":"Diligence26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":651688,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:53:24 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:53:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:53:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_courage26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Courage","asset_updated_at":"2019/01/26 20:52:50 +0700","asset_file_name":"Courage26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":598154,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:52:50 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:52:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:52:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_blessed26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Blessed","asset_updated_at":"2019/01/26 20:52:21 +0700","asset_file_name":"Blessed26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":580864,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:52:21 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:52:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:52:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_ask26jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"ask","asset_updated_at":"2019/01/26 20:51:54 +0700","asset_file_name":"Ask26Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":629035,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/26 20:51:54 +0700","modified_at":"2019/01/26 20:51:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/26 20:51:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_listen13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Listen","asset_updated_at":"2019/01/13 11:17:29 +0700","asset_file_name":"Listen13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62695,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":506121,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:17:29 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:17:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:17:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_angry13jan19 {"member_only_commentable":true,"description":"Angry","asset_updated_at":"2019/01/13 11:16:51 +0700","asset_file_name":"Angry13Jan19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62694,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":495715,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/01/13 11:16:51 +0700","modified_at":"2019/01/13 11:16:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/13 11:16:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: