นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_blessed8sep19 {"modified_at":"2019/09/09 00:38:55 +0700","id":63143,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blessed8Sep19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:38:55 +0700","media_folder_id":41,"description":"Blessed","created_at":"2019/09/09 00:38:48 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:38:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":564041}
  • Small_hands8sep19 {"modified_at":"2019/09/09 00:37:16 +0700","id":63142,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hands8Sep19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:37:16 +0700","media_folder_id":41,"description":"Hands","created_at":"2019/09/09 00:37:09 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:37:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":663177}
  • Small_change8sep19 {"modified_at":"2019/09/09 00:35:42 +0700","id":63141,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Change8Sep19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:35:42 +0700","media_folder_id":41,"description":"Change","created_at":"2019/09/09 00:35:35 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:35:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":821011}
  • Small_version24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:24:48 +0700","id":63134,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Version24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:24:48 +0700","media_folder_id":41,"description":"Version","created_at":"2019/08/24 17:24:41 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:24:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500937}
  • Small_time24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:24:24 +0700","id":63133,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Time24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:24:24 +0700","media_folder_id":41,"description":"Time","created_at":"2019/08/24 17:24:17 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:24:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":655891}
  • Small_thing24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:23:59 +0700","id":63132,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Thing24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:59 +0700","media_folder_id":41,"description":"Thing","created_at":"2019/08/24 17:23:53 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":472573}
  • Small_smile24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:23:35 +0700","id":63131,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Smile24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:35 +0700","media_folder_id":41,"description":"Smile","created_at":"2019/08/24 17:23:29 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":511456}
  • Small_path24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:23:10 +0700","id":63130,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Path24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:23:10 +0700","media_folder_id":41,"description":"Path","created_at":"2019/08/24 17:23:03 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:23:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":616442}
  • Small_painting24aug19 {"modified_at":"2019/08/24 17:22:46 +0700","id":63129,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Painting24Aug19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/24 17:22:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Painting","created_at":"2019/08/24 17:22:40 +0700","asset_updated_at":"2019/08/24 17:22:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":432950}
ขนาดย่อ: