นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

Main > anothai.p

No folder found
  • Small_step8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Step8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:43:53 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:43:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:43:57 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Step","asset_file_size":913458,"modified_at":"2019/09/09 00:43:57 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63152,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lost8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Lost8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:42:49 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:42:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:42:53 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Lost","asset_file_size":707090,"modified_at":"2019/09/09 00:42:53 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63151,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_life8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:42:11 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:42:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:42:19 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Life","asset_file_size":594798,"modified_at":"2019/09/09 00:42:19 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63150,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_junk8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Junk8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:41:44 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:41:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:41:51 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Junk","asset_file_size":846883,"modified_at":"2019/09/09 00:41:51 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63149,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_humility8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Humility8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:41:15 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:41:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:41:22 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Humility","asset_file_size":610607,"modified_at":"2019/09/09 00:41:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63148,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_home8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Home8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:40:48 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:40:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:40:54 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Home","asset_file_size":583651,"modified_at":"2019/09/09 00:40:54 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63147,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_future8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Future8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:40:20 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:40:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:40:25 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Future","asset_file_size":625196,"modified_at":"2019/09/09 00:40:25 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63146,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fault8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Fault8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:39:48 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:39:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:39:57 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Fault","asset_file_size":709611,"modified_at":"2019/09/09 00:39:57 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63145,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_control8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Control8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:39:22 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:39:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:39:28 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Control","asset_file_size":620478,"modified_at":"2019/09/09 00:39:28 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63144,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: