นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_blessing6apr19 {"description":"Blessing","asset_updated_at":"2019/04/06 23:32:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62839,"deleted_at":null,"created_at":"2019/04/06 23:32:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Blessing6Apr19.PNG","updated_at":"2019/04/06 23:32:52 +0700","modified_at":"2019/04/06 23:32:52 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":858043,"last_commented_at":null}
 • Ico64_arrow6apr19 {"description":"Arrow","asset_updated_at":"2019/04/06 23:32:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62838,"deleted_at":null,"created_at":"2019/04/06 23:32:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Arrow6Apr19.PNG","updated_at":"2019/04/06 23:32:08 +0700","modified_at":"2019/04/06 23:32:08 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":736876,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pray26mar19 {"description":"Pray","asset_updated_at":"2019/03/26 22:17:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62817,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 22:17:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Pray26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 22:17:37 +0700","modified_at":"2019/03/26 22:17:37 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":914467,"last_commented_at":null}
 • Ico64_peace26mar19 {"description":"Peace","asset_updated_at":"2019/03/26 22:17:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62816,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 22:17:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Peace26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 22:17:09 +0700","modified_at":"2019/03/26 22:17:09 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":570505,"last_commented_at":null}
 • Ico64_old26mar19 {"description":"Old","asset_updated_at":"2019/03/26 22:16:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62815,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 22:16:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Old26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 22:16:41 +0700","modified_at":"2019/03/26 22:16:41 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":812289,"last_commented_at":null}
 • Ico64_mood26mar19 {"description":"Mood","asset_updated_at":"2019/03/26 22:15:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62814,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 22:15:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Mood26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 22:15:58 +0700","modified_at":"2019/03/26 22:15:58 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":517374,"last_commented_at":null}
 • Ico64_joy26mar19 {"description":"Joy","asset_updated_at":"2019/03/26 20:28:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62813,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 20:28:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Joy26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 20:28:25 +0700","modified_at":"2019/03/26 20:28:25 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":881836,"last_commented_at":null}
 • Ico64_friend26mar19 {"description":"Friend","asset_updated_at":"2019/03/26 20:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62812,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 20:27:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Friend26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 20:27:57 +0700","modified_at":"2019/03/26 20:27:57 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":476144,"last_commented_at":null}
 • Ico64_effort26mar19 {"description":"Effort","asset_updated_at":"2019/03/26 20:27:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62811,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 20:27:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Effort26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 20:27:35 +0700","modified_at":"2019/03/26 20:27:35 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":801651,"last_commented_at":null}
 • Ico64_difficult26mar19 {"description":"Difficult","asset_updated_at":"2019/03/26 20:27:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62810,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 20:27:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Difficult26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 20:27:12 +0700","modified_at":"2019/03/26 20:27:12 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":532546,"last_commented_at":null}
 • Ico64_count26mar19 {"description":"Count","asset_updated_at":"2019/03/26 20:26:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62809,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 20:26:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Count26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 20:26:44 +0700","modified_at":"2019/03/26 20:26:44 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":728344,"last_commented_at":null}
 • Ico64_accept26mar19 {"description":"Accept","asset_updated_at":"2019/03/26 20:26:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62808,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 20:26:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Accept26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 20:26:22 +0700","modified_at":"2019/03/26 20:26:22 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":676965,"last_commented_at":null}
 • Ico64_freedom26mar19 {"description":"Freedom","asset_updated_at":"2019/03/26 20:21:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62807,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/26 20:21:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Freedom26Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/26 20:21:23 +0700","modified_at":"2019/03/26 20:21:23 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":869209,"last_commented_at":null}
 • Ico64_worry14mar19 {"description":"Worry","asset_updated_at":"2019/03/14 18:54:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62794,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:54:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Worry14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:54:16 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:54:16 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":692575,"last_commented_at":null}
 • Ico64_thankful14mar19 {"description":"Thankful","asset_updated_at":"2019/03/14 18:53:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62793,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:53:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Thankful14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:53:53 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:53:53 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":523719,"last_commented_at":null}
 • Ico64_people14mar19 {"description":"People","asset_updated_at":"2019/03/14 18:53:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62792,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:53:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"People14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:53:20 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:53:20 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":576736,"last_commented_at":null}
 • Ico64_nice14mar19 {"description":"Nice","asset_updated_at":"2019/03/14 18:52:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62791,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:52:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Nice14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:52:57 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:52:57 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":456889,"last_commented_at":null}
 • Ico64_home14mar19 {"description":"Home","asset_updated_at":"2019/03/14 18:52:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62790,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:52:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Home14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:52:34 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:52:34 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":731756,"last_commented_at":null}
 • Ico64_heart14mar19 {"description":"Heart","asset_updated_at":"2019/03/14 18:52:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62789,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:52:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Heart14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:52:16 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:52:16 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":523057,"last_commented_at":null}
 • Ico64_gratitude14mar19 {"description":"Gratitude","asset_updated_at":"2019/03/14 18:51:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62788,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:51:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Gratitude14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:51:53 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:51:53 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":595280,"last_commented_at":null}
 • Ico64_fail14mar19 {"description":"Fail","asset_updated_at":"2019/03/14 18:51:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62787,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:51:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Fail14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:51:35 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:51:35 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":443949,"last_commented_at":null}
 • Ico64_experience14mar19 {"description":"Experience","asset_updated_at":"2019/03/14 18:51:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62786,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:51:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Experience14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:51:12 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:51:12 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":611985,"last_commented_at":null}
 • Ico64_courage14mar19 {"description":"Courage","asset_updated_at":"2019/03/14 18:50:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62785,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:50:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Courage14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:50:50 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:50:50 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":478015,"last_commented_at":null}
 • Ico64_conquer14mar19 {"description":"Conquer","asset_updated_at":"2019/03/14 18:50:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62784,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:50:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Conquer14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:50:32 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:50:32 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":566324,"last_commented_at":null}
 • Ico64_bark14mar19 {"description":"Bark","asset_updated_at":"2019/03/14 18:49:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62783,"deleted_at":null,"created_at":"2019/03/14 18:49:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Bark14Mar19.PNG","updated_at":"2019/03/14 18:50:04 +0700","modified_at":"2019/03/14 18:50:04 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":580042,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sense24feb19 {"description":"Sense","asset_updated_at":"2019/02/24 19:00:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62777,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 19:00:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Sense24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 19:00:59 +0700","modified_at":"2019/02/24 19:00:59 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":584708,"last_commented_at":null}
 • Ico64_regret24feb19 {"description":"Regret","asset_updated_at":"2019/02/24 19:00:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62776,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 19:00:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Regret24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 19:00:33 +0700","modified_at":"2019/02/24 19:00:33 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":507022,"last_commented_at":null}
 • Ico64_possession24feb19 {"description":"Possession","asset_updated_at":"2019/02/24 19:00:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62775,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 19:00:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Possession24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 19:00:13 +0700","modified_at":"2019/02/24 19:00:13 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":409727,"last_commented_at":null}
 • Ico64_patient24feb19 {"description":"Patient","asset_updated_at":"2019/02/24 18:59:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62774,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 18:59:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Patient24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 18:59:35 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:59:35 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":444471,"last_commented_at":null}
 • Ico64_life24feb19 {"description":"Life","asset_updated_at":"2019/02/24 18:59:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62773,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 18:59:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Life24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 18:59:07 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:59:07 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":594316,"last_commented_at":null}
 • Ico64_living24feb19 {"description":"Living","asset_updated_at":"2019/02/24 18:58:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62772,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 18:58:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Living24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 18:58:35 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:58:35 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":584997,"last_commented_at":null}
 • Ico64_judge24feb19 {"description":"Judge","asset_updated_at":"2019/02/24 18:57:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62771,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 18:57:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Judge24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 18:57:57 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:57:57 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":428362,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kindness24feb19 {"description":"Kindness","asset_updated_at":"2019/02/24 18:57:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62770,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 18:57:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Kindness24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 18:57:25 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:57:25 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":517457,"last_commented_at":null}
 • Ico64_happiest24feb19 {"description":"Happiest","asset_updated_at":"2019/02/24 18:56:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62769,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 18:56:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Happiest24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 18:56:47 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:56:47 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":698962,"last_commented_at":null}
 • Ico64_fear24feb19 {"description":"Fear","asset_updated_at":"2019/02/24 18:56:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62768,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 18:56:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Fear24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 18:56:19 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:56:19 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":637148,"last_commented_at":null}
 • Ico64_expectation24feb19 {"description":"Expectation","asset_updated_at":"2019/02/24 18:55:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62767,"deleted_at":null,"created_at":"2019/02/24 18:55:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Expectation24Feb19.PNG","updated_at":"2019/02/24 18:55:52 +0700","modified_at":"2019/02/24 18:55:52 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":793195,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: