นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_four {"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;4 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5963,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/24 16:39:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Four.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:37:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:16 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31681,"last_commented_at":null}
 • Ico64_three {"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;3 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5962,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/24 16:39:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Three.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:37:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:15 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":134150,"last_commented_at":null}
 • Ico64_one {"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5961,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/24 16:38:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"One.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:37:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:15 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":170201,"last_commented_at":null}
 • Ico64_starsmile {"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e27\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5274,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/14 00:11:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"StarSmile.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:52 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1428,"last_commented_at":null}
 • Ico64_regionalbookfairs {"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e04 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e15\u0e49\u0e15\u0e36\u0e01\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3931,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/05 00:03:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"RegionalBookfairs.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:14:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:14:34 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":76928,"last_commented_at":null}
 • Ico64_chemreception {"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01 \u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e32-\u0e18\u0e34\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3051,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 23:45:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ChemReception.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:30 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48563,"last_commented_at":null}
 • Ico64_chemwindow {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a sample \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01 \u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e32-\u0e18\u0e34\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3050,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 23:43:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ChemWindow.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:30 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48391,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img_0383 {"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1992,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/19 15:03:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0383.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":94711,"last_commented_at":null}
 • Ico64_profiletag {"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1875,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/18 00:37:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ProfileTag.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:51:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:51:45 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17618,"last_commented_at":null}
 • Ico64_grouptag {"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e19 Share.psu.ac.th\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1871,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/18 00:00:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"GroupTag.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:51:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:51:43 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":16861,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img_0292 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49 Share.psu.ac.th\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1633,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/14 14:36:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0292.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:49:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:49:18 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":491983,"last_commented_at":"2007/12/14 14:50:59 +0700"}
 • Ico64_img_0291 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49 Share.psu.ac.th\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1632,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/14 14:36:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0291.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:49:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:49:17 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":197593,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img_0290 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49 Share.psu.ac.th\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1631,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/14 14:35:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0290.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:49:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:49:16 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":199650,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img_0289 {"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e42\u0e19\u0e23\u0e35 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e40\u0e2d\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0f\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1629,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/14 14:33:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0289.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:49:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:49:14 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":72004,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize13 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1400,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:26:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize13.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:23 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39775,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize11 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1399,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:25:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize11.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:23 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20498,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize9 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1398,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:25:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize9.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:22 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":13113,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize10 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1397,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:25:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize10.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:22 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":16676,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize8 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1396,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:25:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize8.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:21 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":21808,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize7 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1395,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:24:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize7.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:21 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":23605,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize6 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1394,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:24:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize6.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:20 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":27386,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize5 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1393,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:24:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize5.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:19 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20033,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize4 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1392,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:24:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize4.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:19 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":42562,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize3 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1391,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:23:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize3.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:18 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":24690,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize2 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1390,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:23:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:18 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20063,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resize1 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1389,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:22:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"resize1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":22179,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Image Resizer \u0e02\u0e2d\u0e07 MicroSoft","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":1388,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/07 00:21:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ImageResizerPowertoySetup.exe","updated_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:17 +0700","media_folder_id":41,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":532616,"last_commented_at":"2009/12/02 13:13:54 +0700"}
ขนาดย่อ: