นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_fathernotes {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e39\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:26 +0700","asset_file_name":"FatherNotes.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48887,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/05/02 00:37:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:40:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:40:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_two {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;2 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","asset_file_name":"Two.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6010,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55067,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 22:22:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirtyeight {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;38 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"ThirtyEight.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5998,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80724,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:53:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirtyseven {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;37 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"ThirtySeven.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5997,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57099,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:52:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirtysix {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 36\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"ThirtySix.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5996,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":215635,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:52:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirtyfive {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;35 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"ThirtyFive.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56205,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:50:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirtyfour {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;34 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"ThirtyFour.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5994,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49406,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:50:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirtythree {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;33 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"ThirtyThree.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5993,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":254057,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:49:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirtytwo {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;32 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"ThirtyTwo.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45270,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:49:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirtyone {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 31 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"ThirtyOne.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119005,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:49:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirty {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;30 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"Thirty.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142177,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:48:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentynine {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;29 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentyNine.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103042,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:48:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentyeight {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;28 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentyEight.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5988,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144818,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:48:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentyseven {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;27 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentySeven.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145620,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:47:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentysix {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;26 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentySix.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5986,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129439,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:47:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentyfive {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;25 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentyFive.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109601,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:47:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentyfour {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;24 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentyFour.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155042,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:46:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentythree {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;23 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentyThree.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80377,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:46:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentytwo {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;22 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentyTwo.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5982,"last_commented_at":"2011/05/27 10:01:17 +0700","commentable":true,"asset_file_size":55230,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:46:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:27 +0700","comment_counter":5,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twentyone {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 21 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","asset_file_name":"TwentyOne.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5981,"last_commented_at":"2011/05/27 08:22:48 +0700","commentable":true,"asset_file_size":229495,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:46:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:26 +0700","comment_counter":4,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twenty {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;20 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Twenty.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156086,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:45:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nineteen {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Nineteen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":212591,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:45:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_eighteen {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Eighteen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":299478,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:44:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_seventeen {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 17 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Seventeen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64253,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:44:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sixteen {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 16 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Sixteen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5976,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50062,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:44:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fifteen {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 15 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Fifteen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5975,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64172,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:43:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fourteen {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 14 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Fourteen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":245275,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:43:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_thirteen {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 13 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Thirteen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127392,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:43:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_twelve {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 12 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Twelve.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5972,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108077,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:42:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_eleven {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Eleven.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5971,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184301,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:42:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ten {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 10 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Ten.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149928,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:42:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nine {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;9 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Nine.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153882,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:41:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_eight {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;8 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Eight.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5968,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131288,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:41:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_seven {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 7\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Seven.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5967,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163454,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:41:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_six {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;6 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Six.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148260,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:40:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_five {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000080\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;5 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c Share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0026nbsp;22 \u0e40\u0e21.\u0e22.51\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","asset_file_name":"Five.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5964,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146913,"media_folder_id":41,"created_at":"2008/04/24 16:40:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:37:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: