นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_anger9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Anger9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:40:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Anger","asset_file_size":253267,"modified_at":"2019/10/09 22:40:23 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63219,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_suffer9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Suffer9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Suffer","asset_file_size":147468,"modified_at":"2019/10/09 22:39:59 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63218,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_love9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Love9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:39:24 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:39:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Love","asset_file_size":209208,"modified_at":"2019/10/09 22:39:31 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63217,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_happy9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Happy","asset_file_size":133704,"modified_at":"2019/10/09 22:39:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63216,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_moment9oct19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Moment9Oct19.JPG","created_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 22:38:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Moment","asset_file_size":70215,"modified_at":"2019/10/09 22:38:29 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63215,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_mistakes8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Mistakes8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:46:23 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:46:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:46:27 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Mistakes","asset_file_size":732756,"modified_at":"2019/09/09 00:46:27 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63156,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_relationship8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Relationship8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:45:53 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:45:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:45:58 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Relationship","asset_file_size":451016,"modified_at":"2019/09/09 00:45:58 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63155,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_try8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Try8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:45:24 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:45:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:45:30 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Try","asset_file_size":1003442,"modified_at":"2019/09/09 00:45:30 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63154,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_time8sep19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Time8Sep19.PNG","created_at":"2019/09/09 00:44:32 +0700","asset_updated_at":"2019/09/09 00:44:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/09 00:44:36 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Time","asset_file_size":983154,"modified_at":"2019/09/09 00:44:36 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63153,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: